Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Κέντρο πόρων

Κέντρο πόρων

The EPALE Resource Centre is a bank of materials that will help keep you up to date with adult education best practices and reference documents.

We publish case studies of innovative adult education approaches, reports and policy documents as well as magazine and newspaper articles.

You will also be able to find open education resources as well as training and learning materials so you will always have access to the best tools to help you in your everyday work.

 

How to use the Resource Centre

There are several ways to browse and search the EPALE Resource Centre:

  1. Browse The newest content is at the top of the page so you can easily stay up to date with the most recent developments in the sector.

  2. Search Go straight to a specific resource by typing the title, author or keyword in the search box.

  3. Filter Filter by type of resource, theme, tags, country, author and language. Relevant resources will be listed to the left of the page.

Happy searching!

 

How to get involved

Do you have a resource you would like to share or an interesting publication you would to publish in EPALE? EPALE can provide an extra dimension to your project by promoting your results within a professional network across Europe.

Please note: The resources featured in EPALE are not endorsed by the European Commission.

We do our utmost to ensure that content hosted on EPALE, or directly linked to, does not breach EU and national rules and conventions governing intellectual property. However, if you feel that we have infringed these rules please contact us via the EPALE helpdesk or via the feedback form so we can ensure this content is removed from the site.

Η έκθεση της ομάδας εργασίας ET2020 (2018-2020) - Επιτεύγματα κάτω από το Αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για την Εκπαίδευση Ενηλίκων

Αυτή η έκθεση καταγράφει τα επιτεύγματα και προσδιορίζει τα αναδυόμενα θέματα και προτεραιότητες για την περίοδο μετά το 2020, για την εκπαίδευση ενηλίκων.

Άρχισε από | Δημοσιεύτηκε από 1 έτος ago

Το Παγκόσμιο Σχέδιο Δράσης για την αντιμετώπιση της άνοιας 2017-2025

Το Παγκόσμιο Σχέδιο Δράσης για την αντιμετώπιση της άνοιας 2017-2025 στοχεύει στην βελτίωση της ζωής των ανθρώπων με άνοια, των φροντιστών και των οικογενειών τους, με ταυτόχρονη μείωση του αντίκτυ

Άρχισε από | Δημοσιεύτηκε από 1 έτος ago

Oι ευρωπαϊκές πολιτικές για τις ψηφιακές δεξιότητες των ενηλίκων και ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Θεματολογίου για την Εκπαίδευση Ενηλίκων

Ανάγνωση, γραφή, απλοί αριθμητικοί υπολογισμοί και χρήση υπολογιστή: πρόκειται για πράγματα που κάνουμε κάθε μέρα, εφαρμόζοντας τις βασ

Άρχισε από | Δημοσιεύτηκε από 1 έτος ago