Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Κέντρο πόρων

Κέντρο πόρων

The EPALE Resource Centre is a bank of materials that will help keep you up to date with adult education best practices and reference documents.

We publish case studies of innovative adult education approaches, reports and policy documents as well as magazine and newspaper articles.

You will also be able to find open education resources as well as training and learning materials so you will always have access to the best tools to help you in your everyday work.

 

How to use the Resource Centre

There are several ways to browse and search the EPALE Resource Centre:

  1. Browse The newest content is at the top of the page so you can easily stay up to date with the most recent developments in the sector.

  2. Search Go straight to a specific resource by typing the title, author or keyword in the search box.

  3. Filter Filter by type of resource, theme, tags, country, author and language. Relevant resources will be listed to the left of the page.

Happy searching!

 

How to get involved

Do you have a resource you would like to share or an interesting publication you would to publish in EPALE? EPALE can provide an extra dimension to your project by promoting your results within a professional network across Europe.

Please note: The resources featured in EPALE are not endorsed by the European Commission.

We do our utmost to ensure that content hosted on EPALE, or directly linked to, does not breach EU and national rules and conventions governing intellectual property. However, if you feel that we have infringed these rules please contact us via the EPALE helpdesk or via the feedback form so we can ensure this content is removed from the site.

Περιοδικό ΕPALE 5ο Τεύχος Ιούνιος 2019 «Η Εκπαίδευση Ενηλίκων: Στρατηγικές και Διαδικασίες»

Οι διαδικασίες και οι στρατηγικές της εκπαίδευσης ενηλίκων βρίσκονται στο επίκεντρο του προβληματισμού που προτείνονται στα άρθρα (έρευνες και πρακτικές) που συλλέγονται σε αυτό το πέμπτο τεύχος το

Άρχισε από | Δημοσιεύτηκε από 11 μήνες ago

Urban Gardening

Οι αστικοί κήποι αναπτύσσονται σε όλο τον κόσμο για να ενθαρρύνουν την τοπική παραγωγή και κατανάλωση, την κοινωνική ένταξη, τον διάλογο και την υιοθέτηση ενός βιώσιμου τρόπου ζωής.

Άρχισε από | Δημοσιεύτηκε από 1 έτος ago

Έκδοση EPALE 2019- H εκπαίδευση για την ιδιότητα του πολίτη στην Αυστρία: Στόχοι, Μέθοδοι και Προοπτικές του μέλλοντος

Η εκπαίδευση ενηλίκων παίζει σημαντικό ρόλο στη μετάδοση της γνώσης που σχετίζεται με τη δημοκρατία, την πολιτική, τις πολιτικές διαδικασίες και τις κοινωνικές δομές, ιδιαίτερα σε εποχές οικονομική

Άρχισε από | Δημοσιεύτηκε από 1 έτος ago

EPALE και Erasmus+ για βιβλιοθηκονόμους

Βιντεοσκοπημένη δήλωση του Jan Pokorny, επικεφαλή της βιβλιοθήκης στο εκπαιδευτικό κέντρο Simmering, σχετικά με την EPALE και το Erasmus + και τη σημασία τους για τις βιβλιοθήκες.

Άρχισε από | Δημοσιεύτηκε από 1 έτος ago