Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Κέντρο πόρων

Κέντρο πόρων

The EPALE Resource Centre is a bank of materials that will help keep you up to date with adult education best practices and reference documents.

We publish case studies of innovative adult education approaches, reports and policy documents as well as magazine and newspaper articles.

You will also be able to find open education resources as well as training and learning materials so you will always have access to the best tools to help you in your everyday work.

 

How to use the Resource Centre

There are several ways to browse and search the EPALE Resource Centre:

  1. Browse The newest content is at the top of the page so you can easily stay up to date with the most recent developments in the sector.

  2. Search Go straight to a specific resource by typing the title, author or keyword in the search box.

  3. Filter Filter by type of resource, theme, tags, country, author and language. Relevant resources will be listed to the left of the page.

Happy searching!

 

How to get involved

Do you have a resource you would like to share or an interesting publication you would to publish in EPALE? EPALE can provide an extra dimension to your project by promoting your results within a professional network across Europe.

Please note: The resources featured in EPALE are not endorsed by the European Commission.

We do our utmost to ensure that content hosted on EPALE, or directly linked to, does not breach EU and national rules and conventions governing intellectual property. However, if you feel that we have infringed these rules please contact us via the EPALE helpdesk or via the feedback form so we can ensure this content is removed from the site.

Applied Filters

Coronavirus: Διαδικτυακοί εκπαιδευτικοί πόροι

Η επιδημία covid-19 στην Ευρώπη και τα απαραίτητα εθνικά μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του ιού μπορεί να προκαλέσουν σημαντική διαταραχή στην παροχή εκπαίδευσης και κατάρ

Άρχισε από | Δημοσιεύτηκε από 1 έτος ago

Aπασχολησιμότητα και μετάβαση των νεαρών ενηλίκων από την ανώτατη εκπαίδευση στην αγορά εργασίας της Ιταλίας και της ΕΕ.

Η έκθεση αναφέρεται στην απασχολησιμότητα, μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της εποχής μας, αφού όλο και περισσότεροι νέοι δεν έχουν εύκολη πρόσβαση στην αγορά εργασίας μόλις τελειώσουν τις σπουδ

Άρχισε από | Δημοσιεύτηκε από 1 έτος ago

Η Πλατφόρμα EPALE και το έργο Δεξιότητες Ζωής στην Ευρώπη/ FUNCTIONALITIES AND TOOLS OF THE EPALE PLATFORM Promoting the “Life Skills Europe” project through the EPALE platform

Η σχετική παρουσίαση προωθήθηκε στο πλαίσιο της συνάντησης ( https://ec.europa.eu/epale/el/node/57781, Η προσέγγιση των Δεξιοτητων Ζωής - Από

Άρχισε από | Δημοσιεύτηκε από 2 έτη ago