Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Κέντρο πόρων

Κέντρο πόρων

The EPALE Resource Centre is a bank of materials that will help keep you up to date with adult education best practices and reference documents.

We publish case studies of innovative adult education approaches, reports and policy documents as well as magazine and newspaper articles.

You will also be able to find open education resources as well as training and learning materials so you will always have access to the best tools to help you in your everyday work.

 

How to use the Resource Centre

There are several ways to browse and search the EPALE Resource Centre:

  1. Browse The newest content is at the top of the page so you can easily stay up to date with the most recent developments in the sector.

  2. Search Go straight to a specific resource by typing the title, author or keyword in the search box.

  3. Filter Filter by type of resource, theme, tags, country, author and language. Relevant resources will be listed to the left of the page.

Happy searching!

 

How to get involved

Do you have a resource you would like to share or an interesting publication you would to publish in EPALE? EPALE can provide an extra dimension to your project by promoting your results within a professional network across Europe.

Please note: The resources featured in EPALE are not endorsed by the European Commission.

We do our utmost to ensure that content hosted on EPALE, or directly linked to, does not breach EU and national rules and conventions governing intellectual property. However, if you feel that we have infringed these rules please contact us via the EPALE helpdesk or via the feedback form so we can ensure this content is removed from the site.

Περιορίστε τα αποτελέσματα σας

ΧΩΡΑ

Συντάκτης

Η επίβλεψη των μαθησιακών αποτελεσμάτων των εκπαιδευτικών προγραμμάτων για ενήλικες. Μια επισκόπηση των καλύτερων  Ευρωπαϊκών πρακτικών για τα εργαλεία επίβλεψης

Η παρούσα Έκθεση του ΟΟΣΑ, παρουσιάζει τις καλές Ευρωπαϊκές πρακτικές αναφορικά με την επίβλεψη των αποτελεσμάτων και την επίπτωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων για ενήλικες σε  άτομα με χαμηλές δεξιότητες.

Εξετάζονται πολλά αποτελέσματα περιλαμβανομένης της εκπαιδευτικής απόδοσης, της επαγγελματικής εξέλιξης, των κοινωνικών αποτελεσμάτων και της ικανοποίησης του εκπαιδευόμενου. Συγκεκριμένα, η έκθεση μελετά τον τύπο των δεδομένων που συλλέγονται, τους ενδιαφερόμενους που εμπλέκονται στη συλλογή δεδομένων και τις μεθόδους και εργαλεία που χρησιμοποιούνται.

Άρχισε από | Δημοσιεύτηκε από 1 έτος ago

Adult Education and Lifelong Learning in Southeastern Europe

Η εκπαίδευση ενηλίκων και η διά βίου μάθηση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, μια κριτική άποψη της πολιτικής και της πρακτικής, είναι μέρος μιας διεθνούς σειράς βιβλίων, η οποία επιχειρεί να κάνει τη δικαιοσύνη στην εκπαίδευση των ενηλίκων ως ένα διαρκώς αναπτυσσόμενο πεδίο.

Άρχισε από | Δημοσιεύτηκε από 1 έτος ago