Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Κέντρο πόρων

Κέντρο πόρων

The EPALE Resource Centre is a bank of materials that will help keep you up to date with adult education best practices and reference documents.

We publish case studies of innovative adult education approaches, reports and policy documents as well as magazine and newspaper articles.

You will also be able to find open education resources as well as training and learning materials so you will always have access to the best tools to help you in your everyday work.

 

How to use the Resource Centre

There are several ways to browse and search the EPALE Resource Centre:

  1. Browse The newest content is at the top of the page so you can easily stay up to date with the most recent developments in the sector.

  2. Search Go straight to a specific resource by typing the title, author or keyword in the search box.

  3. Filter Filter by type of resource, theme, tags, country, author and language. Relevant resources will be listed to the left of the page.

Happy searching!

 

How to get involved

Do you have a resource you would like to share or an interesting publication you would to publish in EPALE? EPALE can provide an extra dimension to your project by promoting your results within a professional network across Europe.

Please note: The resources featured in EPALE are not endorsed by the European Commission.

We do our utmost to ensure that content hosted on EPALE, or directly linked to, does not breach EU and national rules and conventions governing intellectual property. However, if you feel that we have infringed these rules please contact us via the EPALE helpdesk or via the feedback form so we can ensure this content is removed from the site.

Περιορίστε τα αποτελέσματα σας

ΧΩΡΑ

Συντάκτης

Applied Filters

Χαράζοντας τον Δρόμο – υποστηρίζοντας την επαγγελματική εξέλιξη των Προσφύγων Καλές Πρακτικές για την Επαγγελματική Κατάρτιση

Η παρούσα έκδοση αποτελεί το συλλογικό αποτέλεσμα κριτικής ανάγνωσης υπαρχόντων πρακτικών επαγγελματικής κατάρτισης, με τις οποίες επιδιώκεται και επιτυγχάνεται η εργασιακή ενσωμάτωση των προσφύγων στις χώρες των συμμετεχόντων οργανισμών. Οι πρακτικές αυτές επιλέχτηκαν ως Καλές Πρακτικές , επειδή είναι εύκολα προσαρμόσιμες σε νέα περιβάλλοντα όταν οι κατάλληλες προϋποθέσεις, κοινωνικές και θεσμικές, το επιτρέπουν, αντικατοπτρίζοντας ωστόσο τις συνθήκες του περιβάλλοντος με το οποίο συνδέονται. Σε αυτή την έκδοση, παρατίθενται τα ευρήματα της αναζήτησης όλων των εταίρων ReVoT, ως αποτέλεσμα των σχετικών διεργασιών που ακολούθησαν τις επισκέψεις μελέτης ή την σχετική βιβλιογραφική έρευνα στη διάρκεια των δύο ετών. Oι πρακτικές κατηγοριοποιούνται σε τομείς Εκπαίδευσης & Κατάρτισης για την Εργασιακή Ενσωμάτωση, μέσα από ένα φάσμα παραδειγμάτων καινοτόμων σε εθνικό επίπεδο αναφοράς και με αντίληψη των θεσμικών περιορισμών για την ενσωμάτωση, κατά περίπτωση.
Άρχισε από | Δημοσιεύτηκε από 2 έτη ago