Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Resource Details
ΠΟΡΟΣ

Συμμετοχή των οικογενειών στον αλφαβητισμό και τη μάθηση

Για την προώθηση της οικογενειακής μάθησης, και για την δημιουργία έμπνευσης και στήριξης προς τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής για να κατανοήσουν τις δυνατότητές της στην αντιμετώπιση του αλφαβητισμό και άλλων εκπαιδευτικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες και οι κοινότητες που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, το Ινστιτούτο Δια Βίου Μάθησης της UNESCO (UIL) έχει δημοσιεύσει μια νέα συνοπτική πολιτική, Συμμετοχή των Οικογενειών στον Αλφαβητισμό και τη Μάθηση.  Προσφέροντας μια ανάλυση των αξιών και των ωφελειών του οικογενειακού αλφαβητισμού και της μάθησης, η σύντομη πολιτική παρουσιάζει την οικογενειακή μάθηση ως μια ολιστική στρατηγική που πρέπει να ενσωματωθεί σε όλη την αρχική/ προσχολική / πρωτοβάθμια εκπαίδευση, την εκπαίδευση ενηλίκων και την εκπαίδευση στην κοινότητα.  Αυτή η προσέγγιση δείχνει τη μετασχηματιστική δύναμη της οικογενειακής μάθησης που μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη ενός μεγάλου αριθμού σημαντικών στόχων σε όλο το φάσμα των στόχων της Αειφόρου Ανάπτυξης.  Επιπλέον, η συνοπτική πολιτική προτείνει τις ακόλουθες πέντε συστάσεις πολιτικής που βασίζονται σε ανάλυση επιτυχημένων προγραμμάτων οικογενειακής μάθησης:

 

  • Χρήση προσέγγισης «ολόκληρης της οικογένειας» για την αντιμετώπιση των προκλήσεων γραμματισμού.

  • Εστίαση στη δημιουργία περιβαλλόντων που προωθούν τον γραμματισμό.

  • Προώθηση συνεργασίας χρησιμοποιώντας ευέλικτες πηγές χρηματοδότησης και προσεγγίσεις υποβολής εκθέσεων.

  • Σύνδεση γραμματισμού και μάθησης με άλλες υπηρεσίες που προσφέρονται για μειονεκτούσες οικογένειες.

  • Χρήση οικογενειακής παιδείας και μάθησης για να σπάσει ο κύκλος των γενεών χαμηλής εκπαίδευσης.

 

Πηγή: ΟΥΝΕΣΚΟ

 
Resource Details
Συντάκτης(-ες) πόρου
UNESCO Institute for Lifelong Learning
Είδος πόρου
Εθνικά και Πολιτική
Χώρα
Ημερομηνία δημοσίευσης
Γλώσσα εγγράφου
Login (1)

θέλετε να αλλάξετε γλώσσα?

Το παρόν έγγραφο είναι διαθέσιμο και σε άλλες γλώσσες. Παρακαλώ διαλέξετε γλώσσα πιο κάτω.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!