Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εθνικοί Συντονιστές του Ευρωπαϊκού Θεματολογίου για την Εκπαίδευση των Ενηλίκων – Σουηδία

Εθνικοί Συντονιστές του Ευρωπαϊκού Θεματολογίου για την Εκπαίδευση των Ενηλίκων – Σουηδία

 

Ms Annette ENGSTRÖM

annette.engstrom@skolverket.se

Swedish National Agency for Education