Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εθνικοί Συντονιστές του Ευρωπαϊκού Θεματολογίου για την Εκπαίδευση των Ενηλίκων – Ισπανία

Εθνικοί Συντονιστές του Ευρωπαϊκού Θεματολογίου για την Εκπαίδευση των Ενηλίκων – Ισπανία

 

Ms Virginia ESPINOSA

virginia.espinosa@educacion.gob.es

Ministry of Education and Vocational Training