Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εθνικοί Συντονιστές του Ευρωπαϊκού Θεματολογίου για την Εκπαίδευση των Ενηλίκων – Νορβηγία

Εθνικοί Συντονιστές του Ευρωπαϊκού Θεματολογίου για την Εκπαίδευση των Ενηλίκων – Νορβηγία

 

Hanne CHRISTENEN

hanne.christensen@kompetansenorge.no

Senior Adviser / Kompetanse Norge