Οργανισμοί

Οργανισμοί

Ενδιαφέρεστε να συνεργαστείτε με άλλους από όλη την Ευρώπη, αλλά δεν έχετε ακόμη κάποια συγκεκριμένη ιδέα;

Προσθήκη του φορέα σας

Προσθέστε τον φορέα σας στην Αναζήτηση Εταίρων της EPALE για να βελτιώσετε την προβολή του προφίλ σας και να ενημερώσετε τους υπολοίπους ότι σας ενδιαφέρει η συνεργασία σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Σημαντική συμβουλή: Προσθέστε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον φορέα σας και το είδος των δραστηριοτήτων σας, ώστε να βοηθήσετε τους άλλους να σας εντοπίσουν.

Περιορίστε τα αποτελέσματα σας

ΧΩΡΑ

Είστε μέρος ενός οργανισμού?

Προσθέστε τον στην ιστοσελίδα μας! Πατήστε τον πιο κάτω σύνδεσμο και προσθέστε τον ορανισμό σας!

Βρείτε τις τελευταίες πληροφορίες για το τρόπο προώθησης της πολιτικής για την εκπαίδευση ενηλίκων στην Ε.Ε

Národné osvetové centrum je organizáciou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktorá plní úlohy odborného a metodického pracoviska pre kultúrnu a osvetovú činnosť. Svojou činnosťou podporuje rozvoj kultúrnych, osvetových a umeleckých aktivít v miestnych a regionálnych podmi...
Národné športové centrum (NŠC)  je príspevková organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorá vznikla 1. 1. 2004 zlúčením Centra akademického športu a Národného inštitútu športu (1. 1. 2002).V oblasti športovej prípravy je poslaním NŠC zabe...
State Vocational Education Institute (ŠIOV) is an agency of the Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic responsible for vocational education and training (VET) in Slovakia. It is in charge of methodological, pedagogical guidance and coordination...