Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Organisation Details

Predict CSD Consulting

Romania

Predict CSD Consultancy is a company which was set up in 2006 and specializes in delivering training courses, visual products and consultancy in different fields, such as:

  • E-learning / Online courses;
  • Educational games;
  • Youth work;
  • Recruitment and selection of personnel –simulation exercises;
  • Organizing events in tourism, culture;
  • Stakeholders engagement;
  • Corporate Social Responsibility;
  • Project Management.

 

Among our key competences you can find:

 

E-LEARNING

We have experience in involving thousands of people in online courses we are coordinating. We use at least the following software: Moodle, Articulate Storyline, Doodly, Toonly, Video Robot, Blender, Unreal Engine, Adobe packages etc.Our platforms had these e-learning elements included:-    Content, e-books;-    Interactions, e-games made in native software, Articulate Storyline;-    Assigning roles;-    Defining user’s fields;-    Managing students;-    Backups;-    Permissions;-    Reports;-    Test editors;-    Chat, messages, forums;-    Question Banks;-    Assignments;-    Workshops;-    Glossaries; -    Wikis;-    Surveys;-    Database;-    SCORM – we used Articulate Storyline as authoring tool, after trying out Adobe Captivate and other similar tools;-    Grades, scales;-    Different useful plugins;

In terms of gamification, we use at least these elements: Progress bar / Course completion status / Ranking / Experience points / Badges / E-games / Videos / Challenges / Treasure hunt – own system with secret areas / Reflection zone / Portfolios / Feedback system / Special design / Team missions / Systems to analyse participants’ styles of learning / Sharing stories spaces / Peer evaluations / Secret places, hidden rooms, special ship voyage, secret codes / Level up, percentages / Leader board / Certificates etc.

E-GAMESWe have worked both on 2D and 3D educational games which are inserted into our online courses to make them more interactive for the participants. 

2D EDUCATIONAL E-GAMESWe produced over 20 small interactive games for the Learning to Learn and Youth Worker courses.

3D EDUCATIONAL E-GAMESBased on 3D engines and editing software we produced a few educational 3D games, taking the interactivity on a higher level. A glimpse of what a simple game is you can get seeing this promotional video of the course, with the 3D game situations in the background: https://youtu.be/_HEUlrfFfdU More complex 3D educational games will be available in the other courses on the platforms thecourses.eu and themobility.eu, starting with 2020 / 2020 and on your request. GRAPHICSSome of the materials prepared in the latest years can be seen on http://predictconsulting.ro/graphic-illustration: LOGOS, E-COURSE ICON COLLECTIONS, ILLUSTRATIONS, WEB-SITE LAYOUTS etc.

VIDEOSWe used a variety of software to produce explanatory movies in our projects and activities. Some examples can be seen here: http://predictconsulting.ro/video/ 

Organisation Details
Τομέας δραστηριοτήτων/ενδιαφερόντων του οργανισμού/φορέα
Ενδιαφερόμενος οργανισμός
Αναζήτηση οργανισμού, ομάδας προβληματισμού
Καθοδήγηση σχετικά με τη μάθηση και/ή τη σταδιοδρομία
Ο παρέχων μάθηση ενηλίκων
Υπεύθυνος έργου ΕΕ ή εταίρος ΕΕ
Μέσο επικοινωνίας ειδικευμένο στην εκπαίδευση ενηλίκων
Δικτυακός τόπος οργανισμού/φορέα

Ζήτηση συνεργατών από αυτόν τον οργανισμό

No partner requests found for this organisation.

Επιθυμείτε μια συνεργασία?

Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε! Πατήστε τον πιο κάτω σύνδεσμο και αρχίστε να ψάχνετε συνεργάτες!