Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
National Support Services - Greece

National Support Services - Greece

IKY - Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών

Οργανισμός

Το ΙΚΥ ως ένας από τους πιο ιστορικούς εθνικούς φορείς υποτροφιών διατρέχει μέχρι σήμερα μια μακρόχρονη πορεία ιστορικής προσφοράς στην προώθηση της εκπαίδευσης, της επιστήμης, της τέχνης, της γλώσσας και του πολιτισμού, στοχεύοντας στην ανάδειξή τους στη σύγχρονη κοινωνία, υπό το πρίσμα των απαιτήσεων που θέτει το διεθνές περιβάλλον.

Από το 1951 έως και σήμερα, το ΙΚΥ , ως Εθνικός Φορέας Υποτροφιών, χορηγεί υποτροφίες και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της ελληνικής επιστημονικής κοινότητας. Αξιολογώντας τις ανάγκες κάθε εποχής, μελετά προσεκτικά, σχεδιάζει, προκηρύσσει και υλοποιεί προγράμματα υποτροφιών, με στόχο την επιβράβευση και ενίσχυση Ελλήνων φοιτητών και αποφοίτων της Ανώτατης Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης αλλά και υπηκόων ξένων κρατών, κατόχων πανεπιστημιακών τίτλων.

Επίσης, σε σύμπραξη με σημαντικούς ευρωπαϊκούς οργανισμούς και θεσμούς, όπως το Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Φλωρεντίας (EUI), το Ελληνικό Κολλέγιο Βοστώνης (HCHC), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Πυρηνικών Ερευνών (CERN), η Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD), στοχεύει στην από κοινού ανάπτυξη προγραμμάτων ενίσχυσης της ερευνητικής κινητικότητας και στη διαμόρφωση πολιτικών στον τομέα της διεθνούς ακαδημαϊκής συνεργασίας. Λόγω του κύρους του, το ΙΚΥ τιμήθηκε με την προσφορά σπουδαίων κληροδοτών και με ευθύνη διαχειρίζεται τα έσοδα των κληροδοτημάτων τους, προσφέροντας υποτροφίες για σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών δεν είναι απλώς ένας φορέας υποτροφιών, αποτελεί ζωτικό και αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας που στηρίζει και προωθεί τη δημιουργικότητα και το καινοτόμο πνεύμα. Επενδύει στο ανθρώπινο κεφάλαιο με στόχο να αναδείξει τις πρωτοποριακές δυνάμεις της χώρας μας. Αυτές είναι οι δυνάμεις, οι νέοι μας, που μπορούν να αποτελέσουν την εμπροσθοφυλακή για να ξαναγίνουμε μία κοινωνία δράσης και δημιουργικής προσαρμογής.

Τέλος, το ΙΚΥ από το 1987 έως και σήμερα συντονίζει και υλοποιεί με επιτυχία Ευρωπαϊκά Προγράμματα από το πρόγραμμα Erasmus το 1987 μέχρι και το πρόσφατο Πρόγραμμα Erasmus+ του οποίου το ΙΚΥ είναι Εθνική Μονάδα Συντονισμού από το 2014 έως το 2020.

Το ΙΚΥ ως Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης της Epale στην Ελλάδα σκοπό έχει να συνεισφέρει στους στόχους της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας για την Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Ευρώπη EPALE να καταστεί το διαδικτυακό σημείο αναφοράς της ενεργής διακρατικής κοινότητας της εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ευρώπη μέσω της οποίας να:

 • προωθείται η συστηματική επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκομένων στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων
 • προωθείται και διευκολύνεται η επαγγελματική τους ανέλιξη
 • διευκολύνεται η δημιουργία και διάδοση των πηγών πληροφόρησης
 • υποστηρίζονται οι στρατηγικές και οι δράσεις που αυξάνουν τη συμμετοχή των ενηλίκων σε διαδικασίες μάθησης

Οι εθνικές στρατηγικές επικοινωνίας και διατήρησης της ενεργούς συμμετοχής των χρηστών στη Epale πιο συγκεκριμένα έχουν ως στόχο τα παρακάτω:

 • Προώθηση της πλατφόρμας Epale στην Ελλάδα
 • Διεύρυνση του αριθμού των χρηστών
 • Παρότρυνση των χρηστών να καταστούν αυτόνομοι και ενεργοί αξιοποιώντας όλες τις δυνατότητες που παρέχονται στην πλατφόρμα Epale

Ομάδες - στόχος: πάροχοι εκπαίδευσης ενηλίκων, υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, ερευνητές, εκπαιδευτές εκπαιδευτών, ενώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων, μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Βασικές δράσεις:

 • Εμπλουτισμός της πλατφόρμας EPALE με τις εξελίξεις στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ελλάδα
 • Διεξαγωγή Πανελλήνιας έρευνας με στόχο την καταγραφή αναγκών των χρηστών και την αξιοποίηση των πορισμάτων από την Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης της Epale στην Ελλάδα
 • Προσκλήσεις για διαμόρφωση και ανάρτηση περιεχομένου από τους χρήστες
 • Ορισμός Προωθητών της πλατφόρμας Epale
 • Ορισμός, εκπαίδευση και παρότρυνση ενδιαφερομένων να προωθήσουν τη χρήση της πλατφόρμας Epale
 • Ηλεκτρονικές και συμβατικές δράσεις επικοινωνίας (ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο, δημιουργία ενός βίντεο, φυλλάδιο, διαγράμματα, χρήση κοινωνικών μέσων δικτύωσης)
 • Δημοσιεύσεις στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
 • Κατάθεση νέων ιδεών και πρωτοβουλιών καθώς και προτάσεις για θέματα/θεματικές προς συζήτηση στην πλατφόρμα Epale στο πλαίσιο της κοινότητας της εκπαίδευσης ενηλίκων.

Η Γιώρμαρη Φραγκουλοπούλου είναι η συντονίστρια του έργου και είναι υπεύθυνη για την καθημερινή διαχείριση και το συντονισμό των εργασιών της EPALE Ελλάδας.

Η Μαρία Κατέχη, ο Άγγελος Ότσκα και η Χριστίνα Μακρή είναι υπεύθυνοι για τη συνεργασία και την επικοινωνία ανάμεσα στους εμπλεκόμενους φορείς και συνεργάτες της πλατφόρμας.

Μπορείτε να επικοινωνείτε με οποιοδήποτε μέλος της ομάδας στο τηλέφωνο +302103726349 ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο epale@iky.gr

Η εκπαίδευση ενηλίκων στην Ελλάδα προσφέρεται από την Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης, και το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Ενδεικτικά φορείς και προγράμματα που παρέχουν δια βίου μάθηση είναι :

 • Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας
 • Οι Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης
 • Τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης Τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Ι και ΙΙ, που προσφέρουν συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση και γενική εκπαίδευση
 • Τα Κολλέγια
 • Τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΚΕΔΙΒΙΜ)
 • Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
 • Άλλοι φορείς παροχής υπηρεσιών Δια Βίου Μάθησης. Προγράμματα διά βίου μάθησης δύναται να προσφέρουν φορείς, νομικά πρόσωπα κάθε μορφής, οι οποίοι λειτουργούν σε

εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο. Αναγνωρίζονται ως φορείς άτυπης μάθησης των πολιτών και εγγράφονται στο σχετικό Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης. Τέτοιοι φορείς είναι οι ακόλουθοι:

 • Φορείς παροχής υπηρεσιών γενικής (τυπικής και μη τυπικής) εκπαίδευσης ενηλίκων, οι οποίοι μπορεί να είναι κοινωνικοί, θρησκευτικοί και πολιτιστικοί φορείς.
 • Φορείς παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών ή /και υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού.
 • Τα Κέντρα Προώθησης στην Απασχόληση (ΚΠΑ), κατά το μέρος που παρέχουν υπηρεσίες δια βίου συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού.
 • Φορείς του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα που παρέχουν μη τυπική εκπαίδευση στο ανθρώπινο δυναμικό του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) και άλλες επαγγελματικές ενώσεις και επιμελητήρια, όπως το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ – ΓΣΕΒΕΕ), κ.ά.
 • Φορείς που συστήνονται από τις τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών και την τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση των δημοσίων υπαλλήλων. Τέτοιοι φορείς είναι: π.χ. το Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΚΑΝΕΠ – ΓΣΕΕ)

Η πιστοποίηση προσόντων αφορά στην πιστοποίηση των εκροών, δηλαδή των μαθησιακών αποτελεσμάτων της μη-τυπικής εκπαίδευσης αλλά και της άτυπης μάθησης. Σε συνεργασία με την αγορά εργασίας ως προς τις προτεραιότητες που πρέπει να τεθούν και σε σύνδεση με την πιστοποίηση εισροών, ο ΕΟΠΠΕΠ:

 • διαμορφώνει το κανονιστικό πλαίσιο αναγνώρισης και πιστοποίησης των προσόντων που αποκτώνται μέσω μη-τυπικής εκπαίδευσης και άτυπης μάθησης
 • πιστοποιεί συγκεκριμένα προσόντα και
 • αδειοδοτεί ανεξάρτητους φορείς που πιστοποιούν προσόντα που προσδιορίζονται βάσει των αναγκών και προτεραιοτήτων της αγοράς εργασίας.

Source: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/home_en

θέλετε να αλλάξετε γλώσσα?

Το παρόν έγγραφο είναι διαθέσιμο και σε άλλες γλώσσες. Παρακαλώ διαλέξετε γλώσσα πιο κάτω.
Διεύθυνση
 
 
 
 
 

Λ. Εθνικής Αντιστάσεως 41,T.K.142 34, Νέα Ιωνία – ΑττικήGreece

Phone
+30 210 3726300
Fax
+30 210 3221863
Email
epale@iky.gr