Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
News
Νέα

Koning bevestigt het belang van taal voor integratie

In zijn troonrede op 18 september sprak Koning Willem-Alexander: “Nederland is een land van vrijwilligers…”. En ook: “Werk en taal zijn immers de kortste weg naar volwaardig meedoen in de samenleving.” Dit vatten wij graag op als ondersteuning van ons netwerk van taalvrijwilligersorganisaties en de belangrijke inzet van duizenden taalcoaches in ons land.

De volledige passage in de troonrede is als volgt:

“Bouwen aan een hechte samenleving gaat uiteraard ook over integratie. In de voorstellen voor een nieuw inburgeringsstelsel kunnen en moeten statushouders direct aan het werk gaan en zo snel mogelijk goed Nederlands leren. Werk en taal zijn immers de kortste weg naar volwaardig meedoen in de samenleving."

Dit sluit helemaal aan op onze visie en missie. Meedoen in de samenleving begint met taal. Om de taal te kunnen spreken heb je andere mensen nodig. Taalvrijwilligersorganisaties koppelen taalcoaches en anderstaligen aan elkaar. Wekelijks oefenen zij de Nederlandse taal en maken uitstapjes, bijvoorbeeld naar de bibliotheek of markt. Taalcoaching zorgt ervoor dat anderstaligen hun taal verbeteren, meer zelfvertrouwen krijgen en sneller meedoen. Er ontstaan waardevolle contacten tussen mensen, zoals vriendschappen.

Taalcoaching is dus een belangrijke en krachtige aanvulling op taalles. Want juist door – buiten de taalles – spreekkilometers te maken met een taalvrijwilliger, voelt een anderstalige zich vrijer om de Nederlandse te spreken met de buren, op het schoolplein, de markt en bij de huisarts.

Als Het Begint met Taal blijven wij ons daarom ook in Den Haag sterk maken voor het belang van taalcoaching, zeker in een nieuw inburgeringsstelsel.

 

Login (0)

Θέλετε να γράψετε ένα άρθρο?

Μη διστάσετε να το πράξετε!

Κάντε κλικ πιο κάτω και αρχίστε τη δημοσίευση ενός νέου άρθρου!

Τελευταίες συζητήσεις

Συζήτηση EPALE: Οι ψηφιακές δεξιότητες ως τρόπος πρόσβασης σε μαθησιακές ευκαιρίες

Η EPALE διοργανώνει μια διαδικτυακή συζήτηση στο πλαίσιο της Θεματικής εστίασης Απριλίου-Ιουνίου για τις Ψηφιακές Δεξιότητες.

Περισσότερα