Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
News
Νέα

Dotazník Rady Európy pre pracovníkov s mládežou

Ste pracovník/čka s mládežou? Chcete sa podeliť o svoje skúsenosti, akou vzdelávacou cestou ste museli prejsť k tomu, aby ste sa stali mládežníckym pracovníkom? Partnerstvo medzi  Európskou komisiou a Radou Európy pre oblasť mládeže uskutočňuje prieskum mapujúci vzdelávacie a profesijné cesty pracovníkov s mládežou v Európe. Cieľom prieskumu je pochopiť, aké majú vzdelanostné  zázemie a ako sa človek učí stať sa pracovníkom s mládežou (formálnymi a neformálnymi metódami). V rokoch  2017-2018  sa uskutočnil výskum pokrývajúci zmapovanie vzdelávacích procesov a ciest vo viac ako 40 krajinách. Výsledky tohto výskumu sú zverejnené v štúdii: Study a v analytickej správe: Analytical Report. Obe sú dostupné len v anglickom jazyku.V roku 2018 má partnerstvo medzi Európskou komisiou a Radou Európy stanovený cieľ naučiť samotných mládežníckych pracovníkov a jedného z organizátorov/pedagógov/zamestnávateľov platených alebo dobrovoľných mládežníckych pracovníkov, aké majú možnosti a perspektívy naprieč celou EÚ a vo svete. Ak chcete byť aktívny/a nápomocný/á pri formovaní príbehu o vzdelávaní pracovníkov v oblasti mládeže v Európe, stačí ak vyplníte tento dotazník, ktorý obsahuje 18 otázok a nezaberie Vám viac ako 20 minút tu: https://tomikiilakoski.typeform.com/to/UqnIlELehota na odpovede je 10. september 2018. Účasť v štúdii je dobrovoľná. Výsledky štúdie uverejní Partnerstvo EÚ – Rada Európy pre oblasť mládeže a bude podporovať lepšiu politiku na túto tému na európskej a vnútroštátnej úrovni. Vami poskytnuté informácie sú dôverné a budú použité iba na analyzovanie vzdelávacích ciest mládežníckych pracovníkov.

Group of Friends Form in Circle While Lying on the Grass While Hands on Top

 

Login (0)

Θέλετε να γράψετε ένα άρθρο?

Μη διστάσετε να το πράξετε!

Κάντε κλικ πιο κάτω και αρχίστε τη δημοσίευση ενός νέου άρθρου!

Τελευταίες συζητήσεις

Συζήτηση EPALE: Οι ψηφιακές δεξιότητες ως τρόπος πρόσβασης σε μαθησιακές ευκαιρίες

Η EPALE διοργανώνει μια διαδικτυακή συζήτηση στο πλαίσιο της Θεματικής εστίασης Απριλίου-Ιουνίου για τις Ψηφιακές Δεξιότητες.

Περισσότερα