Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Blog
Blog

Les blogs de la réforme de la formation professionnelle en France

L'équipe des coordinateurs thématiques EPALE France décrypte les mesures de la réforme de la formation professionnelle en France.

Quid de la réforme ?

L’année 2018 est marquée en France par l’annonce d’une nouvelle réforme de la formation professionnelle. La ministre du Travail a souhaité un « big bang ». En mars, elle a annoncé les volets de cette nouvelle réforme, qui s’insère dans un projet de sécurisation des parcours des salariés.

L'équipe des coordinateurs thématiques EPALE France s'intéresse aux 12 mesures de la nouvelle réforme de la formation professionnelle : décryptage, points de vigilance, témoignages d'acteurs, pistes de la réflexion... composent ces blogs éclairants.

Mesure1: Tous les salariés verront leur Compte Personnel de Formation (CPF) crédité de 500 € par an pour choisir leurs formations en toute liberté & Mesure 2: Pour les salariés non qualifiés, 800 € par an plafonné à 8 000 € leur permettront de changer de catégorie professionnelle

Blog – Réforme de la formation professionnelle : décryptage, points de vigilance et pistes de réflexion – Le CPF par Frank SAVANN

Mesure 3: Tous les salariés à temps partiel, qui sont en majorité des femmes, auront davantage de droits

Blog – Réforme de la Formation professionnelle : le CPF, le temps partiel… et les femmes par Frank SAVANN

Mesure 4: Le CPF de transition apportera davantage de droits pour les formations longues

Blog - Réforme de la formation professionnelle : du CIF au CPF de transition, comparaison et points de vigilance​ par Frank SAVANN

Mesure 5: Les formations seront facilement accessibles et évaluées en toute transparence

Blog – Réforme de la Formation professionnelle en France : création d’une application mobile par Frank SAVANN et Jean VANDERSPELDEN

Mesure 6: Un nouveau conseil en évolution professionnelle sera créé pour accompagner les salariés

Blog - Réforme de la Formation professionnelle : réflexions et point de vigilance sur le futur marché du Conseil en Evolution Professionnelle  par Frank SAVANN et Patrick MAYEN

Mesure 7: Les demandeurs d’emploi auront davantage accès à la formation

Blog - Réforme de la Formation professionnelle : décryptage et points de vigilance sur le plan d'investissement dans les compétences par Frank SAVANN et Patrick MAYEN

Mesure 8: Les TPE et PME bénéficieront d’une solidarité financière des grandes entreprises pour faciliter l’accès de leurs salariés à la formation

Blog - Réforme de la Formation professionnelle : décryptage et point de vigilance sur le développement des compétences dans les TPE-PME par Frank SAVANN

Mesure 9: Simplification : les entreprises ne paieront plus qu’une seule cotisation, la cotisation formation professionnelle, au lieu de deux aujourd’hui (1% formation et taxe d’apprentissage) & Mesure 10: La cotisation formation professionnelle sera automatiquement collectée par les Urssaf, ce qui simplifiera les démarches administratives des entreprises

 

Mesure 11: La construction du plan de formation sera fortement simplifiée

 

Mesure 12: L’innovation pédagogique sera libérée et encouragée

Blog - L'innovation pédagogique sera libérée et encouragée

Login (1)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Τελευταίες συζητήσεις

Συζήτηση EPALE: Οι ψηφιακές δεξιότητες ως τρόπος πρόσβασης σε μαθησιακές ευκαιρίες

Η EPALE διοργανώνει μια διαδικτυακή συζήτηση στο πλαίσιο της Θεματικής εστίασης Απριλίου-Ιουνίου για τις Ψηφιακές Δεξιότητες.

Περισσότερα