Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Discussion Details

Parenthood is to be learned?!

Educational work with parents aimed at the empowerment of  their role is necessary, especially for parents who are not aware of the significance of education of their children and regular attendance of lessons.

There is an increasing need for the organization of different educational activities for parents, regarding the challenges faced by children and youth in contemporary society. 

In Montenegro, VET Centre (NSS Montenegro) will organize workshops for parents of RE students in cooperation with educational institutions so as to raise their awareness of enrolment of their children into elementary and secondary education, provision of support to children for regular attendance of lessons, acceptance of their school "successes" and "failures", etc.

The representatives of educational institutions and Association of Parents occasionally organize educational activities with parents, but it is necessary, in the forthcoming period, to design educational offer for parents, for the sake of successful overcoming of situations parents face while upbringing their children.

Login (0)

θέλετε να αλλάξετε γλώσσα?

Το παρόν έγγραφο είναι διαθέσιμο και σε άλλες γλώσσες. Παρακαλώ διαλέξετε γλώσσα πιο κάτω.

Θέλετε να αρχίσετε μια νέα συζήτηση?

Μην διστάσετε να το πράξετε! Κάντε κλικ πιο κάτω και αρχίστε μια νέα συζήτηση.