Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
News
Νέα

Aktionsplan „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ verabschiedet und zum Download verfügbar

Die Nationale Plattform Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) hat im Sommer 2017 den Aktionsplan für Deutschland verabschiedet. Dieser Aktionsplan leistet einen wesentlichen Beitrag zur Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie und den globalen Entwicklungszielen, der Agenda 2030. Er ist Deutschlands Beitrag zum UNESCO-Weltaktionsprogramm Bildung für nachhaltige Entwicklung.

Der Nationale Aktionsplan nennt 130 Ziele und 349 Handlungsempfehlungen. Diese sollen dazu beitragen, Maßnahmen der nachhaltigen Entwicklung in den Strukturen der Bildung zu verankern und so einen Wandel zu nachhaltigem Denken und Handeln in sozialer Verantwortung sichern.

Der Aktionsplan richtet sich primär an pädagogische Fachkräfte wie Lehrerinnen und Lehrer, Erzieherinnen und Erzieher, für die entsprechende Angebote zu Aus-, Fort- und Weiterbildungen „eingefordert“ werden. Darüber hinaus werden aber auch  Freiwillige und Nichtregierungsorganisationen angesprochen, die nachmittags in Schulen und unzähligen Orten des informellen Lernens, vom Museum über den Bürgerpark bis hin zum Sportverein Nachhaltigkeit vermitteln möchten.

Letztlich möchte die Nationalen Plattform BNE die Expertise aus den Bildungsbereichen frühkindliche Bildung, Schule, berufliche Bildung, Hochschule, Non-formales und informelles Lernen/ Jugend und Kommunen bündeln, damit die Ziele gemeinsam erreicht werden.

 

Weitere Informationen und zum Download des Aktionsplans siehe unter

www.bmbf.de/bne

und www.bne-portal.de

 

 

31. August 2017 by Ernst Tiemeyer (de)

Login (1)

Θέλετε να γράψετε ένα άρθρο?

Μη διστάσετε να το πράξετε!

Κάντε κλικ πιο κάτω και αρχίστε τη δημοσίευση ενός νέου άρθρου!

Τελευταίες συζητήσεις

Συζήτηση EPALE: Οι ψηφιακές δεξιότητες ως τρόπος πρόσβασης σε μαθησιακές ευκαιρίες

Η EPALE διοργανώνει μια διαδικτυακή συζήτηση στο πλαίσιο της Θεματικής εστίασης Απριλίου-Ιουνίου για τις Ψηφιακές Δεξιότητες.

Περισσότερα