Organisation Details

Medyczno-Spoleczne Centrum Ksztalcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jasle

Poland.

Medyczna Szkoła Policealna im. prof. Rudolfa Weigla w Jaśle

Medyczna Szkoła w Jaśle istnieje od 1961r.

Od 1967 roku szkoła posiada własną bazę dydaktyczną, którą jest XIX-to wieczny pałac neogotycki otoczony parkiem zaprojektowanym w stylu angielskim, położonym na obrzeżach miasta Jasła - Gorajowice oraz placówki szkoleniowe, w których odbywa się praktyczna nauka zadowu.

Tutaj spędził wczesne dzieciństwo Henryk Dobrzański - legendarny Major Hubal.

Patronem szkoły od roku 1967 jest prof. Rudolf Stefan Weigl - uczeń jasielskiego Gimnazjum, profesor Uniwersytetu Lwowskiego, światowej sławy biolog, parazytolog, zoolog, wynalazca szczepionki przeciw durowi plamistemu.

W roku 1977 decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania w Krośnie szkole nadano prawo posiadania sztandaru.

Organem prowadzącym jest Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.Nadzór pedagogiczny sprawuje Podkarpacki Kurator Oświaty.

Drogowskazem do działalności szkoły jest misja i wizja szkoły.

Szkoła:

prowadzi szeroką działalność prozdrowotną i wolontarystycznąposiada własny statut.otrzymała certyfikat Szkoły Promujacej Zdrowie w sieci rejonowej (w 2004 r.), w sieci wojewódzkiej (w 2007 r.) oraz krajowej (w 2010r)w procesie dydaktycznym dysponuje specjalistycznym sprzętem medycznymutrzymuje kontakt z Uniwersytetem Rzeszowskim w zakresie organizacji praktyk pedagogicznychubezpiecza młodzież w PZU

Absolwenci szkoły są bardzo dobrze przygotowani do pracy w kraju i za granicą, a w szczególności w państwach zjednoczonej Europy. Pracują także w wielu krajach świata.

Organisation Details
Τομέας δραστηριοτήτων/ενδιαφερόντων του οργανισμού/φορέα
Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης της EPALE
Οργανισμός εθνικής, περιφερειακής ή τοπικής διοίκησης
Καθοδήγηση σχετικά με τη μάθηση και/ή τη σταδιοδρομία
Ο παρέχων μάθηση ενηλίκων
Υπεύθυνος έργου ΕΕ ή εταίρος ΕΕ
Μέσο επικοινωνίας ειδικευμένο στην εκπαίδευση ενηλίκων
Δικτυακός τόπος οργανισμού/φορέα

Ζήτηση συνεργατών από αυτόν τον οργανισμό

No partner requests found for this organisation.

Επιθυμείτε μια συνεργασία?

Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε! Πατήστε τον πιο κάτω σύνδεσμο και αρχίστε να ψάχνετε συνεργάτες!