Resource Details
ΠΟΡΟΣ

Ny EVA-rapport: AMU kan styrke deltagernes basale færdigheder

Fra EVAs hjemmesidehttps://www.eva.dk/voksen-efteruddannelse/amu-styrke-deltagernes-basale-faerdigheder?SNSubscribed=true&utm_campaign=nyhedsbrev&utm_medium=email&utm_source=Voksen-%20og%20efteruddannelse

Svage læse-, regne- og skrivefærdigheder kan være en udfordring for det enkelte menneske i arbejdssammenhæng og privat. Samtidig er et vist niveau af basale færdigheder en forudsætning for at være en del af arbejdsstyrken. Med den aktuelle udvikling på arbejdsmarkedet, hvor kompetencekravene vokser, er der stort behov for, at langt flere voksne danskere får styrket deres basale færdigheder. En ny evaluering fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) viser, at AMU har en særligt god position ift. at styrke deltagernes basale færdigheder.

Flere består de faglige kurser, når de tager AMU-dansk og AMU-matematik

Ud over at AMU kan løfte deltagernes basale færdigheder, peger evalueringen også på, at AMU-dansk og AMU-matematik kan bidrage til, at deltagerne i højere grad gennemfører og består de fagfaglige kurser.

Mange AMU-deltagere, som ikke har gået i skole eller været i uddannelse i mange år, har nemlig brug for at få genopfrisket deres dansk- og matematikfærdigheder og få erfaringer med at være tilbage i skole for at kunne bestå de fagfaglige AMU-kurser eller for blive klar til anden uddannelse. 

Find hele rapporten her eller på EVAs hjemmeside. Du kan også læse mere om rapporten på ovenstående link. 

Resource Details
ISBN
978-87-7182-619-7
Συντάκτης(-ες) πόρου
EVA
Είδος πόρου
Μελέτες και Εκθέσεις
Χώρα
Danmark
Ημερομηνία δημοσίευσης
Γλώσσα εγγράφου
Dansk
Login (0)
Ετικέτες

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!