Blog
Blog

Milles seisneb koolitaja professionaalne eneseareng?

Koolitaja tööks on õpetada ja arendada teisi inimesi, aga kuidas saab koolitaja ennast arendada? Enda arengut ei tasu unarusse jätta!

inimesed istuvad ringis koolitusruumis.

Foto: Romain VUnsplash

Enda professionaalset arengut ei tasu unarusse jätta! Kui koolitaja peab oluliseks enda elukestvat arengut, siis on ta avatud uutele teadmistele ja oskuste omandamisele. Nii on koolitaja laia silmaringiga ja tema koolitused on loodetavasti osalejatele huvitavad. Elu muutub praegusel ajal nii kiiresti, et oluline on ajaga kaasas käia.

Koolitaja professionaalses enesearengu kavas on seitse olulist aspekti.

  1. Koolitustel ja erialastes töötubades osalemine.

Väga oluline on ennast erialaselt täiendada ja käia teiste koolitajate koolitustel. Kindlasti leiab iga koolitaja endale huvipakkuvaid teemasid, millest ta tahab rohkem teada saada. Samuti on iga koolitaja erialases kompetentsis „valgeid laike“, mis vajavad täiendamist. Näiteks on praegusel ajal väga oluline oma digioskuseid täiendada, sest paljud koolitused on muutunud veebipõhiseks. Samuti on koolitajal kasulik olla kursis andragoogika uute meetoditega, et olla pädev koolitaja. Enda õpetamise oskuseid saab lihvida terve elu. Teiste koolitajate koolitustelt ja töötubadest on palju kasulikku õppida.

  1. Koolituste läbiviimine, koolitusel osalejate tagasiside kuulamine ja tagasiside analüüs.

Koolitusi korraldades selgub tõsiasi, milline on reaalne võimekus koolitusi läbi viia. Muidu võib ikka teoreetiliselt heietada, et küll ma ikka viiksin häid koolitusi läbi, kuid praktiline töö arendab reaalselt. Koolitusi korraldades tekib ikka endale küsimusi - kas ma oleksin saanud koolitust kuidagi paremini üles ehitada, teisi meetodeid kasutada või ladusamalt loengut pidada. Kas oli piisavalt hea kontakt koolitustel osalejatega või jäi midagi olulist tähele panemata? Enda korraldatud koolitusele tagasi vaadates saab tõdeda, et midagi läks hästi, aga midagi saab järgmisel korral paremini teha. Niisama tagantjärele tarkusest ei ole kasu, kui midagi ette ei võeta. Suureks abiks koolitaja professionaalsel enesearengul on osalejate vahetu tagasiside ja tagasiside andmine tagasiside lehtedel. Nii saab ennast kõrvaltvaataja pilgu läbi analüüsida ja mõista paremini, mis inimestele meeldis ning mis ei meeldinud.

  1. Vestlused ja arutelud kolleegidega.

Hea on kolleegidega oma koolituskogemusi jagada. Kolleegidega vesteldes võib anda ja saada häid ideid ja kasulikke nõuandeid. Kolleegid mõistavad nii koolitaja töö raskust kui ka rõõme ja oskavad toeks olla. Vanematel kolleegidel on palju häid praktilisi kogemusi ja nad saavad olla noorematele kolleegidele eeskujuks. Kui koolituse käigus on tekkinud keerulised situatsioonid, siis on hea kolleegidega sellest rääkida ning otsida võimalikke lahendusi. Vahel piisab ka ainult kolleegide positiivsest toetusest, et ennast taas hästi tunda.

  1. Supervisioon või isiklik mentor.

Kui on soov ennast väga põhjalikult arendada, siis saab pöörduda superviisori või mentori poole. Grupisupervisioon võib huvitav ja kasulik olla, siis saab superviisori juhendamisel analüüsida oma koolitust ning kuulata, kuidas teistel koolitajatel on läinud. Grupisupervisioon võib näidata koolituste läbiviimist uue ja huvitava nurga alt.

Muidugi on kompetentsest mentorist suur kasu, sest vanematel koolitajatel on noorematele koolitajatele palju häid ideid ja praktilisi juhtnööre jagada.

  1. Raamatute ja erialaste artiklite lugemine.

Lugemine on lihtne ja mugav võimalus oma erialaga kursis olemiseks. Hea kui erialase kirjanduse lugemisest on saanud positiivne harjumus, siis ollakse koolitusmaastikul toimuvaga kursis. Samuti on isiksuse arengu ja eneseabiraamatutest suur kasu, sest isiksustena areneme senikaua kui elame.

  1. Reisimine ja oma silmaringi laiendamine.

Vahel on vaja vaadata oma tegevust eemalt. Reisimine on selleks suurepärane tegevus. Eriti põnev on reiside käigus külastada teisi kultuure ja riike ning tutvuda nende täiskasvanuhariduse korraldusega. Igal maal suhtutakse mõnevõrra erinevalt täiendharidusse ja nii on võimalik näha seda, mis endal on hästi ning mida saaks senisest paremini teha. Populaarseks on muutunud õpiränne, kus saab tutvuda teiste maade täiskasvanuhariduse spetsialistidega ja osaleda koolitustel. Uued tutvused oma valdkonna inimestega on alati teretulnud.

  1. Aeg iseendaga olemiseks ja mõtisklemiseks.

Vahel on kasulik võtta aega iseendaga olemise jaoks. See on kvaliteetaeg iseenda seltsis, kus saab järele mõtelda, mida ma teen ja miks ma seda teen. Nii saab enda sisse vaadata ja mõtiskleda, kuhu ma oma isikliku arenguga olen jõudnud. Vahel tulevad just üksinduses olles uued head mõtted. Elus on perioode, kus ollakse koos inimestega ja elus on ka aegu, kus ollakse iseenda seltsis. Mõlemad ajad on omamoodi väärtuslikud.

Koolitaja professionaalne eneseareng on oluline ja iga koolitaja saab valida just selliseid enesearengu meetodeid, mis talle kõige rohkem sobivad. Oluline on, et koolitaja oma arengus toppama ei jääks ega muutuks leierkastiks, kes igal koolitusel räägib sama juttu. Koolitajal endal võib ju nii mugav olla, kuid koolitused võivad osalejate jaoks tunduda igavavõitu. Koolitaja ei tohi enda erialast arengut unarusse jätta!

 


Autor: Anneli Salk psühholoog, koolitaja

 

 

Login (5)

Σχόλιο

Koolitaja professionaalne eneseareng on teema, mis peaks puudutama igaüht, kes selles valdkonnas tegutseb. Kuidas mitte koolitajana väsida, kuidas areneda ja olla heal tasemel, innovatiivne ja loominguline, omandada uusi teadmisi ja oskusi. Ei saa õpetada teisi, kui ise oled pikalt seisma jäänud. Anneli toob välja seitse olulist aspekti. Ei oskagi välja tuua mingit pingerida, olulised on kõik. Puudutasid mind kohe "valged laigud", mis vajaksid täiendamist. Digioskuste arendamine on minu jaoks väga oluline, samuti andragoogika uued meetodid. Sellised praktilised asjad, mis teevad koolituse ettevalmistamise ja läbiviimise omanäolisemaks ja motiveerivad nii koolitajat kui neid, keda koolitad. Mind kõnetas  tagasiside juures, kui oluline on just vahetu tagasiside ja tagasiside lehtedel.  Hindamatu on toetavate kolleegide olemasolu, vestlused nendega. See alati üllatab, kuidas me inimestena asju võime näha nii erinevate nurkade alt ja kui rikastavad need nurgad on. Isiklik mentor oleks imeline aga olen kogenud grupisupervisioonide tervendavat mõju ja tean, kui toetav on kuulata teiste kogemusi. Olen raamatulugejate põlvkonnast ja erineva kirjanduse lugemine on mind ennast palju edasi aidanud. Jäänud on veel reisimine: õpirännud ja suhtlemine uute inimestega on minu jaoks täiesti uus kvaliteet. Iga selline reis annab meeletult hea impulsi edasiseks tegevuseks. Minu lemmikpunkt siin on aga aeg iseendaga olemiseks ja mõtisklemiseks. Ja oi kuidas mulle meeldis koht, kus Anneli kirjutab, kui oluline on, et koolitaja ei muutuks leierkastiks, kes igal koolitusel räägib sama juttu. Tänud, hea Annel, kõike seda siia kirja panemast. Aeg-ajalt tuleb seda kõike endale uuesti meelde tuletada küll.

Login (1)

Tagasiside mudel, millele toetudes tagasisidet planeerida, on loodud Donald Kirkpatrick’u poolt, publitseeritud 1994, aga alus on pandud sellele mudelile juba 1959.a. See on välja töötatud peamiselt firmakoolituse edukuse mõõtmiseks, kuid seda saab rakendada ka tavalise formaalharidusliku õppetegevuse edukuse mõõtmiseks. Minu kui koolitaja jaoks on see mudel vajalik, et hinnata oma tegevuse edukust koolitajana. Teada saada, kas jätkata oma kursuste pakkumist või mitte, kas muuta kursust paremaks, efektiivsemaks. Juba koolituse alguses annan õppijatele tagasisidet õpieesmärkide püstitamisel. Tagasiside andmine on minu koolitusprotsessi lahutamatu osa, sest loomingulises protsessis on oluline pidev tagasiside andmine õppijatele nende arengu ja oskuste omandamisel. Koolitajana jälgin, et tagasiside oleks seotud õpieesmärkidega, õiglane ja objektiivne. Tagasiside peab andma õppijale tõese pildi tema arengu sammudest. Kuna minu koolitusvaldkonnas on suur rõhk emotsioonidel, siis annan õppijatele tagasisidet ka enda tunnetest ja kogemustest, sest koolituse käigus olen ka ise alati midagi õppinud. See aitab luua usalduslikku ja turvalist õpikeskkonda. Kuna minu koolitused on seotud praktilise õppega, siis annan pidevalt tagasisidet ka individuaalse juhendamise protsessis kogu koolitusprotsessi vältel motiveerides nii õppijaid innustunumalt töösse süvenema ja oma oskusi arendama.

Login (2)

Users have already commented on this article

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε για να δημοσιεύσετε σχόλια.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Τελευταίες συζητήσεις

3d Εκτύπωση στην εκπαίδευση ERASMUS+

Κατά τη διάρκεια των σχ. ετών 2020-22 το σχολείο μας συμμετείχε σε πρόγραμμα Erasmus+ ΚΑ1 (KA102 - Κινητικότητα εκπαιδευόμενων και προσωπικού ΕΕΚ) με θέμα «Τρισδιάστατη εκτύπωση στην εκπαίδευση».Tο πρόγραμμα εκπαίδευσης στηρίχτηκε στην επιμόρφωση πάνω σε θέματα 3d εκτύπωσης (Είδη 3D εκτύπωσης, Λογισμικό 3D εκτύπωσης, 3d εκτύπωση στην εκπαίδευση) , σε θέματα χαρτογράφησης με Drone και πως μπορεί να εισαχθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία , σε καινοτόμες εκπαιδευτικές μεθόδους καθώς και σε επισκέψεις σε οργανισμούς και εταιρείες που παράγουν και ερευνούν νέες μεθόδους τρισδιάστατης εκτύπωσης όπως ο οργανισμός EURECAT και το κέντρο εκπαίδευσης moveu.

Περισσότερα

Δημιουργία πακέτου λογισμικού για ολοκληρωμένες υπηρεσίες ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης για μαθήματα με Rasberry και python

Moodle, flipped classroom, raspberry python

Περισσότερα

Έρευνα_αξιολόγηση δομής μαθημάτων για εκπαιδευτές ενηλίκων

Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης για τη δομή μαθημάτων που θα αναπτυχθούν για εκπαιδευτές ενηλίκων.

Περισσότερα