Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Resource Details
ΠΟΡΟΣ

Prihodnje potrebe po veščinah, spretnostih in znanjih na trgu dela v Evropi

Evropski trg dela izzivajo spremembe v demografski strukturi delovne sile ter povečanje delovnih zahtev in procesov. Razumevanje prihodnjih potreb po strokovni usposobljenosti pa je bistveno za oblikovanje politike izobraževanja in usposabljanja.

Cedefop v publikaciji Future skill needs in Europe: critical labour force trends predstavlja najnovejše rezultate o potrebnih spretnostih in napoveduje povpraševanje. Med drugim vključuje tudi vlogo migracij na trgu dela.

Publikacijo je Cefop izdal konec leta 2016. 

Resource Details
ISBN
978-92-896-2264-6
Συντάκτης(-ες) πόρου
Cedefop
Είδος πόρου
Άλλο
Χώρα
Ημερομηνία δημοσίευσης
Γλώσσα εγγράφου
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!