Resource Details
ΠΟΡΟΣ

Vzdělávací neúspěšnost a socioekonomické problémy ORP, Typologie obcí

Tato analýza navazuje na studii PAQ Research s názvem Souvislost sociálního znevýhodnění a vzdělávacích problémů. Tato původní studie vznikla s podporou Bader Philantropies, Inc. a Aspen Institute Central Europe a detailně mapuje regionální souvislosti problémů ve vzdělávání a socioekonomických problémů v obcích s rozšířenou působností (ORP). Studie ukázala, že rozšíření problémů ve vzdělání nesouvisí pouze s úrovní socioekonomického statusu, ale také s mírou dalších sociálních problémů – zejména s exekucemi a bytovou nouzí. Cílem následující navazující analýzy pro projekt Partnerství pro vzdělávání 2030+ je vytvořit typologii ORP podle toho, zda v nich problémy ve vzdělávání odpovídají sociální situaci v regionu (72 % regionů), či vzdělávání za sociálními podmínkami zaostává (14 %) nebo naopak překonává očekávání (14 %). Pozitivní příklady – jako například Krnov, Dvůr Králové, Semily a řada ORP v Moravskoslezském kraji i dalších místech ČR - ukazují, že vzdělávací neúspěšnost lze snižovat i navzdory existujícím sociálním a ekonomickým problémům v lokalitě. Zaostávající ORP naopak ukazují, že neúspěšnost má i jiné zdroje než měřené sociální a ekonomické problémy rodin. Tyto problémy výsledky vzdělávání výrazně ovlivňují, ale ne zcela determinují.

Cílem analýzy je ukázat, které obce s rozšířenou působností (ORP) zaostávají ve vzdělávání a míře vzdělávacích problémů za úrovní, kterou lze očekávat z rozšíření socioekonomických problémů v dané ORP. Analýza tedy neukazuje, kde je vzdělávání dobré a špatné. Ukazuje, zda úspěšnost ve vzdělávání je vyšší nebo nižší, než odpovídá míře socioekonomických problémů. Zaostávat tak mohou ORP kde jsou socioekonomické problémy minimální, ale vzdělávání pouze průměrné. Naopak ORP a velkými sociálními problémy vykazující průměrnou vzdělávací (ne)úspěšnost mohou být hodnoceny nadprůměrně.

O projektu Partnerství pro vzdělávání 2030+

Studie vznikla v projektu Partnerství pro vzdělávání 2030+, protože zapojené organizace se ztotožňují se dvěma hlavními cíli Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ a chtějí aktivně přispět k jejich naplnění: 1. Zaměřit vzdělávání více na získávání kompetencí potřebných pro aktivní občanský, profesní i osobní život. 2. Snížit nerovnosti v přístupu ke kvalitnímu vzdělávání a umožnit maximální rozvoj potenciálu dětí, žáků a studentů.

O projektu Partnerství 2030+

Projekt společně zahájilo v červnu 2020 sedm partnerských střešních organizací:

● Asociace krajských vzdělávacích zařízení, z. s.

● Asociace ředitelů základních škol ČR

● Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání, z. s.

● Česká rada dětí a mládeže

● Nadační fond Eduzměna

● Národní síť Místních akčních skupin ČR, z. s.

● Stálá konference asociací ve vzdělávání, z. s. (koordinátor projektu)

V dubnu 2021 se k Partnerství 2030+ přidalo sedm organizací Odborných partnerů: Asociace výchovných poradců, z. s., Centrum Locika, z. ú, Centrum sociálních služeb Praha – Pražské centrum primární prevence, EDUin, o. p. s., Jednota školských informatiků, z. s., Učitel naživo, z. ú, a Učitelská platforma, z. s. Konzultující partneři projektu jsou Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Česká školní inspekce.

Zástupci projektu působí v odborném panelu MŠMT pro pilotáž středního článku podpory. Více informací o projektu Partnerství: partnerstvi2030.cz

Finančními partnery projektu jsou Nadace České spořitelny a Nadace RSJ, s jejichž finanční podporou vychází tato studie.

Resource Details
Συντάκτης(-ες) πόρου
PAQ Research: Tomáš Dvořák, Daniel Prokop
Είδος πόρου
Μελέτες και Εκθέσεις
Ημερομηνία δημοσίευσης
Γλώσσα εγγράφου
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!