Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
News
Νέα

Vzdelávanie rómskych žien v digitálnej gramotnosti v BBSK

Agentúra práce BBSK začala v máji 2021 realizovať vzdelávací kurz v rámci projektu „Digitálna gramotnosť rómskych žien“. Pod vedením pracovných poradkýň sa rómske ženy z Lučenca a okolia učia nové digitálne zručnosti. Individuálne stretnutia sú zamerané na témy ako založenie emailu, tvorba a zasielanie životopisu, vyhľadávanie pracovných ponúk na internete, online komunikácia s úradmi a nácvik online pohovorov. V rámci tohto projektu sa bude priebežne vzdelávať 20 žien. Po absolvovaní kurzu získajú základné digitálne zručnosti, ktoré im zjednodušia komunikáciu s úradmi, každodenné využívanie online prostredia a následne im umožnia ľahší vstup na trh práce. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore Nadácie Accenture cez Nadáciu Pontis.

Agentúru práce Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o. vrátane tréningového a poradenského centra založil Banskobystrický samosprávny kraj spoločne s organizáciou Človek v ohrození. Agentúra pripravuje na pracovný trh dlhodobo nezamestnaných a sociálne vylúčených ľudí, ktorí stratili návyky a zručnosti, prípadne ich nikdy nezískali. Cieľom je prispieť k zladeniu nerovnováhy medzi dopytom a ponukou na trhu práce v Banskobystrickom regióne.

Agentura prace BBSK.jpg

Zdroj: Agentúra práce BBSK, n.o.

Login (0)

Θέλετε να γράψετε ένα άρθρο?

Μη διστάσετε να το πράξετε!

Κάντε κλικ πιο κάτω και αρχίστε τη δημοσίευση ενός νέου άρθρου!

Τελευταίες συζητήσεις

Συζήτηση EPALE: Οι ψηφιακές δεξιότητες ως τρόπος πρόσβασης σε μαθησιακές ευκαιρίες

Η EPALE διοργανώνει μια διαδικτυακή συζήτηση στο πλαίσιο της Θεματικής εστίασης Απριλίου-Ιουνίου για τις Ψηφιακές Δεξιότητες.

Περισσότερα