European Commission logo
Δημιούργησε λογαριασμό
Resource Details
ΠΟΡΟΣ

Monitorul educației și formării 2016

   Monitorul educației și formării 2016 realizat de Comisia Europeana si publicat in cursul lunii septembrie 2016, include douăzeci și opt de rapoarte individuale de țară. El se bazează pe cele mai recente dovezi cantitative și calitative pentru a prezenta și a evalua principalele măsuri de politică recente și în curs de aplicare din fiecare stat membru al UE, cu accent pe evoluțiile de la jumătatea anului 2015. Prin urmare, volumul completează sursele existente de informații care oferă descrieri ale sistemelor naționale de educație și formare.

   În ceea ce priveste Romania, in cadrul acestui material, au fost analizati mai multi indicatori, si anume:

- Părăsirea școlară timpurie din sistemele de educație și formare (vârsta 18-24 de ani) 

- Ponderea absolvenților de studii superioare (vârsta 30-34 de ani)

- Educația și îngrijirea copiilor preșcolari (ECEC) (de la vârsta de 4 ani la vârsta de începere a învățământului obligatoriu)

- Procent de tineri cu vârsta de 15 ani cu un nivel scăzut de cunoștințe în: Citit, Matematică, Știință 

- Rata de angajare a noilor absolvenți pe nivel de învățământ (cu vârsta de 20-34 de ani și care au finalizat sistemul de învățământ cu 1-3 ani înainte de anul de referință)

- Participarea adulților la procesul de învățare continuă (vârsta 25-64 de ani)

- Investiții în educație

 - Părăsirea școlară timpurie din sistemele de educație și formare (vârsta 18-24 de ani)

- Ponderea absolvenților de studii superioare (vârsta 30-34 de ani)

- Rata de angajare a noilor absolvenți pe nivel de învățământ (cu vârsta de 20-34 de ani și care au finalizat sistemul de învățământ cu 1-3 ani înainte de anul de referință) 

- Mobilitate în scop educațional.

     Aspecte principale rezultate din analiza indicatorilor anterior mentionati:

  România își modernizează programa școlară în direcția învățării bazate pe competențe;

  părăsirea timpurie a școlii a continuat să crească în 2015 și are a treia cea mai ridicată valoare din UE. Elevii din mediul rural, din familiile sărace și romii sunt în special expuși riscului de abandon școlar și de sărăcie educațională;

  este de așteptat ca participarea la învățământul preșcolar să crească în urma introducerii tichetului social pentru copiii din familiile sărace;

  ponderea absolvenților de studii superioare a crescut, astfel încât aceasta este în prezent foarte aproape de obiectivul național, dar este în continuare una dintre cele mai scăzute din UE, iar asigurarea relevanței învățământului superior pentru piața muncii este o provocare;

  calificările și programele de studii pentru educația și formarea profesională (EFP) nu sunt adaptate suficient la nevoile pieței forței de muncă, iar participarea adulților la procesul de învățare pe tot parcursul vieții este cea mai scăzută din UE;

  deși s-au înregistrat unele îmbunătățiri, cheltuielile publice destinate educației continuă să fie foarte scăzute.

 

Au fost conturate recomandari pentru fiecare tara in parte, iar recomandarile pentru sistemul de educatie si formare profesionala din Romania, au vizat urmatoarele aspecte:

- Investiții în educație pentru a aborda provocările demografice și cele legate de calificări

- Abordarea inegalităților și promovarea incluziunii

- Modernizarea învățământului școlar

- Modernizarea învățământului superior

- Modernizarea educației și formării profesionale și promovarea învățării în rândul adulților

 

Informatii suplimentare referitoare la continutul  Monitorului educației și formării 2016 pot fi accesate la adresa: https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/monitor2016-ro_ro… 

 

E-t_monitor_2015

 

Resource Details
Συγγραφέας του πόρου
Stefan(Lefter) Maria
Είδος πόρου
Άλλο
Ημερομηνία δημοσίευσης
Login (1)
Ετικέτες

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!