European Commission logo
Δημιούργησε λογαριασμό
Blog
Blog

Uniós források a munkahelyi képzések támogatására

A munkahelyi képzések minél szélesebb körben való elterjedését könnyíti meg az európai uniós forrásból támogatott „GINOP 6.1.5 Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára” illetve a „GINOP 6.1.6 Munkahelyi képzések támogatása kis- és középvállalatok munkavállalói számára” elnevezésű konstrukció. A források hozzáférhetősége nem előzmény nélküli: a 2007-2013-as fejlesztési időszakban a TÁMOP 2.1.3 projektek keretében pályázhattak kis- és középvállalatok, illetve nagyvállalatok a munkahelyi képzéseket támogató forrásokra, a TÁMOP 2.1.4 projekt pedig az ernyőszervezeteken keresztül megvalósuló munkahelyi képzésekre fókuszált. A TÁMOP 2.1.3 projekt célja, hogy a vállalkozások saját forrásaikat kiegészítve minél több munkavállalójuk képzésbe történő bekapcsolódását tudják biztosítani, hogy a képzést is tekintsék saját vállalkozásukba történő befektetésnek.

A pályázati kiírás keretében kizárólag az alábbi képzéstípusok megvalósítására volt igényelhető támogatás:

 • szakmai képzések
 • idegen nyelvi képzések
 • a vállalkozás működésével kapcsolatos képzések
 • számítástechnikai, informatikai képzések

A támogatásért cserébe a munkaadók részéről elvárt kötelezettségek az alábbiak voltak:

 • a projekt minimum 5 és maximum 20 hónap alatt valósuljon meg;
 • a projektet a támogatói okirat kibocsátását követő 3 hónapon belül kezdje meg;
 • a végső pénzügyi elszámolás a projekt megvalósításának befejezését követő 90. napig történjen meg;
 • pályázó fenntartási jelentés benyújtására nem kötelezett;
 • közép és nagyvállalkozás a képzésben részt vevők 60 %-át a projekt megvalósítási időszak időtartamának megfelelő ideig tovább foglalkoztassa.

A TÁMOP 2.1.4 konstrukció hasonlóképp a munkahelyi képzések támogatását tűzte ki célul, azzal a különbséggel, hogy itt nem vállalkozások, hanem olyan ernyőszervezetek jelentették a célcsoportot, amelyek egy szakmacsoportot vagy közösséget képviseltek, így könnyítve a képzések megvalósulását.

A GINOP 6.1.5, illetve a GINOP 6.1.6 konstrukciók esetében a pályázati kiírás még nem történt meg, ez 2016 őszére várható, így egyelőre a pályázati feltételek sem ismertek.

 

Beszámolók a már lezárult támogatott munkahelyi képzésekről

Az alábbiakban két piaci szereplő, a Transmoduls Kft. és a Pappas Autó tapasztalatait tesszük közé saját beszámolójuk alapján a TÁMOP 2.1.3 projekt munkahelyi képzéseit illetően.

Transmoduls Kft[1]

A fejlesztés közvetlen céljai a gyors, pontos, hatékony munkavégzés megteremtése volt az alábbi tényezők megvalósulásával:

 • A szervezet belső működési rendjének egységesítése.
 • Külső kommunikáció hatékonyabbá tétele, idegen nyelven is.
 • A törzskarban dolgozó munkavállalók feladatainak lehatározása, szakirányú specifikus képesítés megszerzése (pl: mérlegképes könyvelő, pályázati referens).
 • Belső képzések szervezése, amely a több mint 10 éves releváns működésből származó tapasztalatok, hibák, problémakörök, kezelési módszerek ismertetésére terjed ki.
 • Kapcsolódó munkakörökben (gépésztervező, elektromos tervező, programozó, lakatos, műszerész) dolgozók munkáinak megismerése, kapcsolódó, egymást követő feladatok rendjének meghatározása.

A projekt hosszú távú célja a társaság adottságaiban rejlő előnyök kiaknázása, a vállalat működési rend szerinti üzemeltetése, K+F projektek, innovatív technológiák kifejlesztése. 

A támogatás segítségével olyan képzési program valósult meg, amely illeszkedik a szervezeti változáshoz, segíti a hatékonyabb működést és támogatja a színvonalasabb célgép gyártást.

Megvalósult a kommunikációs-prezentációs tréning, LabVIEW szoftver képzés, projketmenedzsment képzés, fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő OKJ képzés valamint egy Európai Uniós pályázatíró képzés. 10 fő vett részt autóipari minőségtechnikák FMEA modulon, 6 fő egy szakmai angol képzésen. 3-3 képzettséggel zárult, 4 fő részvételével egy OKJ-s targoncavezető és szintén OKJ-s emelőgép kezelő tanfolyam is.A fenti időszakig több szakmai képzés valósult meg, amelyeken a képzésben részvevők száma összesen 44 fő, a képzést eredményesen elvégzők száma 44 fő, a megszerzett képzettségek száma 54 db.

 

Pappas Autó[2]

A pályázat célja az volt, hogy a munkavállalók  kompetenciafejlesztésével még hatékonyabb munkavégzésre legyenek képesek, mialatt meglévő szakmai tudásukat aktualizálják a kor kihívásai szerint.

A cég munkavállalói 8.856.000 Ft értékben vehettek részt szakmai, nyelvi képzéseken.

Az Autóértékesítés képzésen a cég dolgozói korszerű értékesítés technikai ismereteket sajátíthattak el. A képzés kiterjedt a modern igényeket kielégítő vevőkezelés jellegzetességeire, megismerkedtek az autópiac újfajta sajátosságaival, az aktuális folyamatokkal, valamint mindehhez hozzákapcsolhatták a legújabb elvárásoknak megfelelő kommunikációs technikákat is.

Annak ellenére, hogy a cég dolgozói nagy tapasztalattal rendelkező, jól felkészült szakemberek, rendkívül hasznosnak ítélték a képzést, hiszen számukra is fontos célkitűzés, hogy a mindennapi rutin ne írja felül a megváltozott igényeket. A képzés során megtapasztalhatták, hogy mely területeken van szükség a megújulásra, melyek lehetnek azok az információk, amelyek még hatékonyabbá tehetik munkavégzésüket, növelve ezzel saját és az általuk képviselt cég érdekeit. A képzés így nemcsak hasznos információátadásra szorítkozott, de fokozta a dolgozók lojalitását is cégünk felé.

Korunk legnagyobb kihívása az emberierőforrás-fejlesztés területén a nyelvi műveltség fejlesztése. A vállalkozás tevékenysége erősen a német autóipar felé koncentrálódik, így fontosnak tartottuk, hogy dolgozóink nyelvi kompetenciáit is fejlesszük ezen a nyelvi területen. Az elnyert pályázati támogatás lehetőséget biztosít egy 80 órás német nyelvi tanfolyam megvalósítására, mely jelenleg is zajlik és az év végén fejeződik be.

A jelenlegi gazdasági mutatókra összpontosítva a cég fontosnak tartotta olyan képzés beiktatását is, mely a dolgozók hatékonyságának növelését, teljesítményük fokozását veszi célba. Így valamennyi telephelyükön szinte egyszerre zajlott az a képzés, amely segít felismerni dolgozóink számára azokat a lehetőségeket, amelyekkel munkavégzésük még hatékonyabb, eredményeik még kimagaslóbbak lehetnek azáltal, hogy a munkára fordított időt megtanulják még helyesebben használni. 

Külön figyelmet érdemel, hogy mivel a munkavállalók munkaidőben vettek részt a képzéseken, kieső munkabérüket is támogatta a projekt 6.095.707,- Ft értékben. 

 

A TÁMOP 2.1.4 konstrukció kapcsán két szervezet beszámolóját találjuk az alábbiakban, a Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Közép-Dunántúli Régióra vonatkozó képzéseit, illetve az Ipartestületek Országos Szövetségének beszámolóját.

 

Vállalkozásfejlesztési Alapítvány[3]

A projekt célja, a Közép-Dunántúli Régióban működő mikro- és kisvállalkozások munkavállalóinak munkahelyi képzésének lebonyolítása akkreditált képző intézmények által. A projekt során 1000 fő munkavállaló, - az előzetesen felmért - képzési igényekhez igazodó munkahelyi képzése valósult meg az alábbi területeken:

 • Cégvezetés, projektmenedzsment - 67 képzési óra
 • Gazdasági és vállalkozási ismeretek - 72 képzési óra
 • Sales (értékesítési ismeretek) - 60 képzési óra
 • Gyakorlati EU ismeretek - 66 képzési óra
 • Angol-Kereskedelem - 200 képzési óra

 

Ipartestületek Országos Szövetsége[4]

A projekt célja a munkaerő versenyképességének, az alkalmazottak foglalkoztathatóságának, a munkahelyi képességeknek és a kommunikációnak az erősítése volt a mikro- és kisvállalkozások munkavállalóinak, vezetőinek és alkalmazásban álló tulajdonosainak képzésével.

A projektet az IPOSZ mint ernyőszervezet valósította meg az ipartestületek bevonásával, a projekt Irányító Testület szakmai felügyelete mellett.

A képzéseken részt vettek: 6 régióban (Közép-Magyarország kivételével) székhellyel, illetve telephellyel rendelkező mikro- és kisvállalkozások (egyéni vállalkozók, kivéve az adószámmal rendelkező szellemi szabadfoglalkozású magánszemélyeket; kft-k; bt-k; szövetkezetek) munkavállalói, vezető tisztségviselői és a vállalkozások működtetésében személyesen közreműködő tulajdonosai.

A képzések a résztvevők számára ingyenesek - 100%-os támogatottságúak - voltak, a hallgatóknak csak az oktatási napokra való utazás költségét kellett vállalniuk.

 A képzéseken 1997 fő, 130 képzési csoportban, 15 féle képzési témakörben, 3-30 nap közötti képzési időtartamú tanfolyamokon gyarapította tudását.

Összesen 42 ipartestület vállalt aktív mozgósító szerepet a tagság és a területükön működő mikró- és kisvállalkozások tájékoztatásában, a beiskolázásokban és képzések lebonyolításában.

A képzések megvalósítását állami intézmény-akkreditációval rendelkező felnőttképző intézmények végezték, az IPOSZ által megadott, a képzési céloknak, a képzési témaköröknek és képzési időknek megfelelő államilag akkreditált felnőttképzési programokkal.

A 15 képzési témakör: környezetvédelem (megújuló energia), EU-ismeretek, angol és német nyelv (üzleti és kommunikációs), vállalkozási ismeretek, kommunikációs készségek fejlesztése, értékesítési tréning, tehergépkocsi-vezetői továbbképzés, női fodrász továbbképzés, kozmetikus továbbképzés, női fodrász mestervizsga felkészítés kozmetikus mestervizsga felkészítés, sminkes.

A tehergépkocsi-vezetői továbbképzésen részt vett 500 fuvarozó vállalkozó, illetve alkalmazott a képzést követő sikeres hatósági vizsga után megújította a 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet szerint, az Európai Uniós irányelveknek megfelelő szolgáltatói igazolványát. Az arcképes gépkocsivezetői képesítési igazolvánnyal az EU területén, a kártya érvényességi idején belül jogosultak tehergépjárművet vezetni.

 

Készítette: Palotai Péter

Login (0)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Τελευταίες συζητήσεις

Δομώντας δεξιότητες για μια δημοκρατική ζωή. Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων και της εκπαίδευσης.

Ξεκινήστε να συζητάτε πώς οι δεξιότητες του 21ου αιώνα μπορούν να κάνουν πιο ενεργούς πολίτες!

Περισσότερα