Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Resource Details
ΠΟΡΟΣ

Изграждане на синдикална подкрепа за учене на работното място в Европа

Брошурата е разработена в рамките на проект „Изграждане на синдикална подкрепа на ученето на работното място в Европа”, осъществен от международен консорциум с водещ партньор Unionlearn, Trades Union Congress (TUC). В проекта, чиято цел  е да  повиши капацитета на синдикатите на европейско и национално равнище, от българска страна участва КНСБ.

Една от специфичните цели на проекта е да се направи проучване в целия ЕС на начините, чрез които синдикатите помагат на работниците да се възползват от възможностите за образование и обучение, като им посочват съществуващите примери на добри практики и казуси. Въпросници за целите на проучването са разпространени до всички 85 национални организации-членки на Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП) и отговорите от 19 държави формират основата на тази брошура1.

Най-очевидното и най-важно послание е, че синдикатите играят важна роля в подкрепа на ученето на работното място в различните му форми. Те действат като посредници между работниците и работодателите. Те предоставят информация на работниците относно възможностите за учене. Те извършват анализ на потребностите от учене на работното място. Те договарят платени отпуски за учене на работното място. Те договарят и стратегиите за обучение с работодателите. Те договарят финансирането на обучението на работното място с работодателите в около половината от анкетираните страни. Те помагат на работниците да получат достъп до финансиране от страна на публичните органи. Те организират курсове за обучение на работниците, помагат им да получат достъп до финансиране за обучение от работодателите и действат като посредници между работниците и доставчиците на обучение. Накратко, те са от основно значение за успеха на ученето на работното място в цяла Европа.

Resource Details
Συντάκτης(-ες) πόρου
Unionlearn, Trades Union Congress (TUC)
Είδος πόρου
Μελέτες και Εκθέσεις
Χώρα
Ημερομηνία δημοσίευσης
Γλώσσα εγγράφου
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!