Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
News
Νέα

Strategija razvoja spretnosti korak k oblikovanju razvojnih usmeritev Slovenije

Slovenija v sodelovanju z OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development oz. Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj) začenja izvajati projekt Skills Strategy – Strategija razvoja in udejanjanja spretnosti v Sloveniji. Njegov namen je okrepiti razvoj ter uporabo znanj in spretnosti prebivalcev za izboljšanje zaposljivosti in gospodarske rasti ob hkratnem izboljšanju socialne vključenosti.

Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) je zato 6. in 7. januarja v sodelovanju z OECD pod vodstvom namestnika generalnega sekretarja OECD, Stefana Kapfererja, potekal uvodni seminar projekta, katerega namen je bil odpreti razpravo o prioritetah Slovenije pri razvoju in udejanjanju spretnosti prebivalstva Slovenije. Projekt na nacionalni ravni koordinira MIZŠ v sodelovanju z vsemi ministrstvi z namenom postopne odprave neskladij med trgom dela in izobraževalnim sistemom ter oblikovanjem razvojnih usmeritev.

Kot pomembno dodano vrednost projekta na MIZŠ vidijo v sodelovanju deležnikov različnih resorjev, identifikaciji stanj in iskanju skupnih rešitev za postopno odpravo neskladij med trgom dela, izobraževalnim sistemom in usmerjenostjo v trajnostni gospodarski in družbeni razvoj. Nacionalna skupina bo s pomočjo strokovnjakov OECD, dosedanjih raziskav – tudi PIAAC za Slovenijo – in konkretnih primerov oblikovanja novih politik razvoja na tem področju v drugih državah (npr. Norveška, Avstrija), pripravila smernice za razvoj na tem področju.

Vir: MIZŠ 

 

Login (0)

Θέλετε να γράψετε ένα άρθρο?

Μη διστάσετε να το πράξετε!

Κάντε κλικ πιο κάτω και αρχίστε τη δημοσίευση ενός νέου άρθρου!

Τελευταίες συζητήσεις

Συζήτηση EPALE: Οι ψηφιακές δεξιότητες ως τρόπος πρόσβασης σε μαθησιακές ευκαιρίες

Η EPALE διοργανώνει μια διαδικτυακή συζήτηση στο πλαίσιο της Θεματικής εστίασης Απριλίου-Ιουνίου για τις Ψηφιακές Δεξιότητες.

Περισσότερα