Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
News
Νέα

Model izobraževanja zaposlenih v knjižnicah za delo z brezposelnimi

V okviru projekta LinkINjob: job-hunting with the help of librarians smo partnerji pripravili Model izobraževanja zaposlenih v knjižnicah, ki ga lahko pri delu z brezposelnimi uporabljajo vse evropske splošne knjižnice, pa tudi druge izobraževalne organizacije, ki usposabljajo posameznike za delo z brezposelnimi.

Drugo poglavje glavnega rezultata projekta E-priročnika predstavlja Model / curriculum za knjižničarje, ki bodo pripravili, izvajali in evalvirali učne aktivnosti za brezposelne. Na pet dnevnem izobraževalnem tečaju aprila 2015 v Linzu (Avstrija) je sodelovalo 20 knjižničarjev iz sedmih partnerskih držav. Izobraževanje je izvajalo pet izobraževalcev: trije zunanji (dva iz Slovenije in eden iz Avstrije) in dva iz partnerskih knjižnic (iz Slovenije in iz Finske).

Po samem treningu lahko udeleženci na platformi Mestne knjižnice Ljubljana uporabljajo e-učilnico, kjer so učna gradiva dostopna 24/7.

Model je bil pripravljen poleti 2015 in objavljen na spletni strani projekta.

Glavni cilj izobraževanja je bil pridobiti znanja, spretnosti in kompetence ter nove ideje in izkušnje za pripravo in organizacijo boljših programov in storitev za brezposelne in iskalce zaposlitve v splošnih knjižnicah. Model je predloga in izhodišče za aktivnosti in ne deluje kot neke vrste recept, saj je pri njegovi implementaciji potrebno upoštevati lokalne in nacionalne politike na področju zaposlovanja in izobraževanja odraslih ter izobraževalne potrebe konkretne skupine udeležencev izobraževanja.

Model vsebuje pet poglavij:

(1) Seznam ključnih kompetenc,

(2) Opis vsebin posameznega modula,

(3) Načrt / urnik poteka izobraževanja,

(4) Navodila in priporočila,

(5) Priporočena literatura.

Glavni poudarki iz programa: značilnosti izobraževanja odraslih, nova znanja (retorika in javno nastopanje), razvoj učnih metod, znanja in kompetence za računalniško in informacijsko pismenost, nova znanja za razvoj podjetniške miselnosti, uvedba uspešnih storitev in njihova promocija v splošni knjižnici.

Zasnova izobraževanja je modularna – vsaka posamezna knjižnica vzame oziroma prilagodi svojim potrebam tisti del, ki ga potrebuje. Na ta način je Model uporaben za vse evropske splošne knjižnice in organizacije, ki se ukvarjajo z izobraževanjem odraslih.

Bralci platforme EPALE vabljeni k uporabi modela pri svojem delu in spremljanju novosti v projektu LinkINjob: http://www.linkinjob.eu/.

 

Simona Resman, pomočnica direktorice za strokovno delo v Mestni knjižnici Ljubljana

Login (0)

Θέλετε να γράψετε ένα άρθρο?

Μη διστάσετε να το πράξετε!

Κάντε κλικ πιο κάτω και αρχίστε τη δημοσίευση ενός νέου άρθρου!

Τελευταίες συζητήσεις

Συζήτηση EPALE: Οι ψηφιακές δεξιότητες ως τρόπος πρόσβασης σε μαθησιακές ευκαιρίες

Η EPALE διοργανώνει μια διαδικτυακή συζήτηση στο πλαίσιο της Θεματικής εστίασης Απριλίου-Ιουνίου για τις Ψηφιακές Δεξιότητες.

Περισσότερα