Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
News
Νέα

Pozvánka: Peer Review – nástroj podporujúci zabezpečovanie kvality odborného vzdelávania

Európska metóda vzájomného hodnotenia kvality OVP, peer review, je používaná na zabezpečenie a zlepšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy na rôznych úrovniach. Viac o metóde peer review

Cieľom aktivity je informovať účastníkov o spôsoboch využívania metódy na regionálnej úrovni a úrovni odborných škôl v rôznych členských štátoch. Zároveň však aj informovať o využívaní metódy pri hodnotení opatrení na systémovej úrovni, čo je novinkou pre členské štáty zavedenou novým Odporúčaním pre OVP pre udržateľnú konkurencieschopnosť, sociálnu spravodlivosť a odolnosť (2020).  

Konferencia sa bude konať v anglickom jazyku bez tlmočenia.

V prípade záujmu sa prosím registrujte do 9. marca 2021. Registrovaným účastníkom bude zaslaný link ku konferencii. Konferencia sa uskutoční prostredníctvom MS TEAMS. 

V prípade otázok nás prosím kontaktujte na eqavet@siov.sk

Program konferencie na stiahnutie  

Background paper na stiahnutie   

 

Podujatie sa koná v rámci projektu programu Erasmus+ EQAVET - European Quality Assurance in Vocational Education and Training National Reference Points (projektové číslo: 609305-EPP-1-2019-1-SK-EPPKA3-EQAVET-NRP) realizovaného Štátnym inštitútom odborného vzdelávania v rokoch 2019 – 2021.  

Login (4)
Ετικέτες

Θέλετε να γράψετε ένα άρθρο?

Μη διστάσετε να το πράξετε!

Κάντε κλικ πιο κάτω και αρχίστε τη δημοσίευση ενός νέου άρθρου!

Τελευταίες συζητήσεις

Συζήτηση EPALE: Οι ψηφιακές δεξιότητες ως τρόπος πρόσβασης σε μαθησιακές ευκαιρίες

Η EPALE διοργανώνει μια διαδικτυακή συζήτηση στο πλαίσιο της Θεματικής εστίασης Απριλίου-Ιουνίου για τις Ψηφιακές Δεξιότητες.

Περισσότερα