Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
News
Νέα

Eurydice España - rediE

Las Redes de Información sobre Educación son mecanismos estratégicos para la mejora del conocimiento y la comprensión de los sistemas educativos. Son útiles en el diseño de políticas educativas, la toma de decisiones y el seguimiento de los objetivos en la educación gracias a la recopilación, análisis, intercambio y difusión de información oficial, fiable y comparable.

En Eurydice España - rediE, confluyen dos redes de información: la europea Eurydice y la española rediE.

Eurydice favorece la cooperación europea y fue creada en 1980 por la Comisión Europea. Desde entonces sirve para el intercambio de información descriptiva sobre la organización y el funcionamiento de los sistemas educativos y las políticas nacionales en materia de educación.

rediE opera como mecanismo de cooperación territorial al servicio de las Administraciones educativas del Estado con el mismo propósito que Eurydice. Fue creada en 2010 por el Ministerio de Educación, que ya contaba con la Unidad Española de Eurydice desde muchos años atrás.

De entre las funciones asignadas a la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, la gestión de las redes de información y documentación sobre sistemas educativos recae en el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, de acuerdo al artículo 3.2.c del Real Decreto 498/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

 

Recuperado del MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL.

Login (0)
Ετικέτες

Θέλετε να γράψετε ένα άρθρο?

Μη διστάσετε να το πράξετε!

Κάντε κλικ πιο κάτω και αρχίστε τη δημοσίευση ενός νέου άρθρου!

Τελευταίες συζητήσεις

Συζήτηση EPALE: Οι ψηφιακές δεξιότητες ως τρόπος πρόσβασης σε μαθησιακές ευκαιρίες

Η EPALE διοργανώνει μια διαδικτυακή συζήτηση στο πλαίσιο της Θεματικής εστίασης Απριλίου-Ιουνίου για τις Ψηφιακές Δεξιότητες.

Περισσότερα