Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
News
Νέα

Osale täiskasvanute koolitajate koolitusvajaduse uuringus!

Kutsume Teid osalema täiskasvanute koolitajate koolitusvajaduse uuringus, mida korraldavad SA Kutsekoda, Euroopa Täiskasvanuhariduse veebikeskkonna EPALE Eesti keskus ja Tallinna Ülikool. Soovime selgitada, milline on koolitusvajadus digikeskkonnas koolitamisel. Teie vastused on oluliseks sisendiks koolitajate professionaalse arengu toetamiseks ja koolitusmaterjalide loomiseks.

Uuringusse ootame täiskasvanute koolitajaid ja EHISes registreeritud täienduskoolitusasutuste esindajaid. Täienduskoolitusasutuse esindajaks võib olla juht, koolitusjuht või -koordinaator, koolitusspetsialist, projektijuht jm. Täiskasvanute koolitajaks loeme erinevate valdkondade spetsialiste, kes sihipäraselt loodud õppesituatsioonides toetavad täiskasvanud inimeste õppimist ja enesearengut ning on viimase 12 kuu jooksul läbi viinud vähemalt 2 täienduskoolitust, seminari, töötuba, treeningut vms.

Koolitusasutuse esindajal palume lisaks vastamisele uuringukutse edastada ka oma asutuse täiskasvanute koolitajatele.

Uuringus osalejad jäävad anonüümseks. Kõiki arvamusi käsitletakse konfidentsiaalselt ja kogutakse üksnes üldistuste tegemise eesmärgil. Rohkem teavet vastuste privaatsuse ja konfidentsiaalsuse tagamise kohta Tallinna Ülikoolis leiate siit

Veebiküsimustikule vastamine võtab aega ligikaudu 10 minutit. 

Pikendatud vastamise tähtaeg on 04. oktoobrini.  

Kõigi vastajate vahel, kes selleks soovi avaldavad, loosime välja 5 e-raamatut väärtusega kuni 50€. Lisaks võimaldab EPALE Eesti keskus huvilistel osaleda eelisjärjekorras oma e-kursustel ja täiskasvanukoolituse valdkonna üritustel kuni 2021. aasta lõpuni. 

Alustage vastamist SIIT.

Oleme Teile pühendatud aja eest siiralt tänulikud!

PS Otsime vastajaid muuhulgas erinevate koostöövõrgustike kaudu, seega võib juhtuda, et olete juba meie uuringule vastanud. Sel juhul täname koostöö eest ja kinnitame, et samale ankeedile uuesti vastata ei ole vaja.

Küsimuste korral võtke meiega ühendust koolitajauuring@tlu.ee

--

Tallinna Ülikooli teadlased

Katrin Karu 

Sigrid Aruväli

Esta Kaal 

Linda Helene Sillat

Login (1)

Θέλετε να γράψετε ένα άρθρο?

Μη διστάσετε να το πράξετε!

Κάντε κλικ πιο κάτω και αρχίστε τη δημοσίευση ενός νέου άρθρου!

Τελευταίες συζητήσεις

Συζήτηση EPALE: Οι ψηφιακές δεξιότητες ως τρόπος πρόσβασης σε μαθησιακές ευκαιρίες

Η EPALE διοργανώνει μια διαδικτυακή συζήτηση στο πλαίσιο της Θεματικής εστίασης Απριλίου-Ιουνίου για τις Ψηφιακές Δεξιότητες.

Περισσότερα