Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
News
Νέα

Guía de recomendaciones para el curso 2020-21

Los Ministerios de Sanidad y de Educación y Formación Profesional han ultimado la guía de recomendaciones con medidas de prevención, higiene y promoción de la salud para el curso 2020-21 con las aportaciones de las Consejerías de Educación. El documento ofrece un marco común que puede ser adaptado en cada Comunidad Autónoma e implementado según la realidad de cada centro educativo y de su contexto local.

Estas medidas se irán actualizando cuando sea necesario, si los cambios en la situación epidemiológica del Covid-19 así lo requieren.

Distancia interpersonal y grupos de convivencia estable

En lo que se refiere a la limitación de los contactos, el documento recuerda la obligación de mantener, de forma general, una distancia de seguridad de 1,5 metros entre las personas.

Mascarilla a partir de los 6 años

Entre las medidas de higiene personal, además del lavado de manos frecuente y meticuloso, se recomienda el uso de pañuelos desechables y, al toser o estornudar, cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado.

Gestión de los casos

En el caso de que una persona desarrolle síntomas compatibles con el Covid-19, se la llevará a un espacio separado de uso individual, se le colocará una mascarilla quirúrgica (tanto a la persona con síntomas como a la que quede a su cuidado) y se contactará con la familia.

 

Recuperado de: Ministerio de Educación y Formación Profesional (23 de junio de 2020). Los ministerios de Sanidad y de Educación y FP finalizan la guía de recomendaciones para el curso 2020-21, tras las aportaciones de las Comunidades Autónomas. http://www.educacionyfp.gob.es/prensa/actualidad/2020/06/20200623-guiaprevencioncursonuevo.html

Login (0)
Ετικέτες

Θέλετε να γράψετε ένα άρθρο?

Μη διστάσετε να το πράξετε!

Κάντε κλικ πιο κάτω και αρχίστε τη δημοσίευση ενός νέου άρθρου!

Τελευταίες συζητήσεις

Συζήτηση EPALE: Οι ψηφιακές δεξιότητες ως τρόπος πρόσβασης σε μαθησιακές ευκαιρίες

Η EPALE διοργανώνει μια διαδικτυακή συζήτηση στο πλαίσιο της Θεματικής εστίασης Απριλίου-Ιουνίου για τις Ψηφιακές Δεξιότητες.

Περισσότερα