chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE - Ηλεκτρονική Πλατφόρμα για την Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Ευρώπη

Πόρος

Eakate valmisolek olla abiks pagulaste kohanemisel Pärnu Väärikate Ülikooli õppurite näitel

Γλώσσα: ET

Αναρτήθηκε από Kadi Kass

Antud teema on väga aktuaalne põhjusel, et Euroopa pagulaskriisi lahendamise käigus saabuvad 2016. aastal ümberpaigutamise ja ümberasustamise käigus pagulased ka Eestisse ning see eeldab integratsioonipoliitika ja elanike põhjalikku valmisolekut.

Käesoleva lõputöö eesmärgiks oli välja selgitada TÜ Pärnu kolledži Väärikate Ülikooli õppurite suhtumine pagulastesse ning uurida, mil viisil on nad valmis pagulasi abistama nende kohanemisel. Samuti soovis autor saada ülevaadet, milliseid tekkida võivaid probleeme näevad õppurid pagulaste Eestisse tulekul ning millised oleksid nende ettepanekud pagulaste paremaks kohanemiseks. Valimi moodustasid 115 Väärikate Ülikooli õppurit, kes vastasid ankeetküsimustikule ning üks ekspert, Juhan Saharov, kellega viidi läbi täiendav intervjuu. Lõputöö autor leiab, et töö eesmärk sai täidetud ning lõputööst võib välja lugeda, milline on eakate suhtumine pagulastesse ning mil viisil ollakse valmis pagulastele oma abi pakkuma.

Töö koosnes teoreetilisest ja empiirilisest osast. Töö teoreetiline pool andis ülevaate Euroopa pagulaskriisi olemusest, Eesti senisest integratsioonipoliitikast ning valmisolekust pagulasi vastu võtta. Lisaks andis töö ülevaate pagulaste kohanemisest uues ühiskonnas ning tõi välja, milline on tugiisikute roll pagulaste kohanemisel.

Kuigi Eesti riik on pagulaste vastuvõtmisel ja nende ühiskonda integreerimisel alles algfaasis, on tehtud väga olulisi arenguid pagulaspoliitika väljatöötamisel. Nimelt kuuluvad juba pakutavate teenuste nimistusse kohanemisprogramm, tõlketeenus, tugiisikud, keeleõpe, tööturuteenused, vajadusel psühholoogiline nõustamine, ümber- ja täiendõpe, alaealiste ja täiskasvanute tasemeharidus ning erinevad lõimumisteenused. Juba Kaldur & Kallas (2007) on oma uurimuses väljatoonud, et põhilised probleemid, millega sisserändajad ja nende järeltulijad tööturul silmitsi seisavad on peamiselt tingitud madalamast hariduskvalifikatsioonist või vähesest töökogemusest. Kokkuvõtlikult kõik see, mida Eesti riik täna pagulastele pakub, on nö stardikapitaliks, et võimalikult lihtsalt ja inimlikult integreeruda uues ühiskonnas.

Töö empiiriline osa aga analüüsib eelkõige eakate suhtumist pagulastesse ning nende valmisolekut olla abiks nende kohanemisel.

Tartu Ülikooli Pärnu Kolledžis kaitstud lõputöö on avaldatud TÜ digitaalarhiivis DSpace.

Συντάκτης(-ες) πόρου: 
Külli Reisel
Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τετάρτη, 31 Αύγουστος, 2016
Γλώσσα εγγράφου
Είδος πόρου: 
Μελέτες και Εκθέσεις
Χώρα:
Share on Facebook Share on Twitter Epale SoundCloud Share on LinkedIn Share on email