Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Blog
Blog

Våren på Norrbottens museum

EPALE Sverige har pratat med Margaretha Lindh, museichef Norrbottens läns museum och EPALE-ambassadör. Margaretha har tidigare arbetat som bibliotekschef i Stockholm och har alltid intresserat sig för internationella samarbeten.

EPALE Sverige har pratat med Margaretha Lindh, museichef Norrbottens läns museum och EPALE-ambassadör. Margaretha har tidigare arbetat som bibliotekschef i Stockholm och har alltid intresserat sig för internationella samarbeten.

Norrbotten läns museum har för närvarande ett nystartat Nordplus-projekt tillsammans med Norge, Island och Färöarna (Danmark) med titeln ”Digitalisation of museums”. Ett passande projekt i den tid vi lever i där digitalisering blir av allt större vikt.  De lärdomar vi fått under våren kan vi ta med in i vårt Nordplus-projekt säger Margaretha.

Även innan Corona fanns diskussioner om hur museet skulle arbeta med digitalisering. Här försöker man hitta en samlad strategi kring arbetet. Norrbottens län är ytmässigt nära en fjärdedel av Sveriges totala landyta. Länsmuseet ligger i Luleå och i museets uppdrag ingår att arbeta i hela länet. Digitala verktyg är därför viktiga i arbetet med att nå ut.

I slutet av mars, valde museet att stänga. Sedan tidigare var en renovering i byggnaden planerad och nu valde man att tidigarelägga den på grund av Corona. Den 19 maj var det dags att öppna verksamheten igen. Caféet är fortfarande stängt, men kommer att öppna i mitten av juni då besökarna kan sitta utomhus säger Margaretha. I vanliga fall är museets café en samlingsplats för många gymnasieelever. Totalt arbetar ett 60-tal personer på Norrbottens museum. I och med Corona-pandemin har museet fått ta till olika försiktighetsåtgärder. Man har satt upp plexiglas och det finns tillgång till handskar och munskydd. Margaretha skickade ut en enkät till samtliga regionmuseer i Sverige för att höra hur de hanterade ett öppet eller stängt museum, under den speciella situation som uppstått i och med Covid19. – Har ni stängt? Har ni öppet? Varför? Är några av frågorna hon ställde.

Just nu pågår två större utställningar på museet och under våren har det hållits digitala sändningar varje onsdag kl 12, livesändningar på Facebook och som senare lagts upp på hemsidan. En av utställningarna har temat civilkurage och många tittade på den digitala sändningen både i realtid och efteråt. Barn och ungdomar har en egen plats för utställningar på museet och när en av dessa utställningar sändes digitalt toppade tittarsiffrorna. Man har också börjat bygga en basutställning på webben ”Under samma himmel.” Första kapitlet ”Födelse” har fokus på personer från regionen som gjort viktiga avtryck i Sverige och världen. Brukarperspektivet är mycket viktigt för Margaretha och hon berättar att i arbetet med den utställningen hade museet en referensgrupp av ungdomar som befinner sig utanför normen.  

Margaretha poängterar att brukarperspektivet eller besöksperspektivet är det viktigaste för ett regionsmuseum enligt henne. Därför har man vänt sig till olika målgrupper och referensgrupper för att höra vad besökarna vill ha. Det är besökarna som står i centrum och innehållet ska inte definieras enbart av museet, utan ska ske i samspel och det ska vara tillgängligt.

Login (1)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Τελευταίες συζητήσεις

Συζήτηση EPALE: Οι ψηφιακές δεξιότητες ως τρόπος πρόσβασης σε μαθησιακές ευκαιρίες

Η EPALE διοργανώνει μια διαδικτυακή συζήτηση στο πλαίσιο της Θεματικής εστίασης Απριλίου-Ιουνίου για τις Ψηφιακές Δεξιότητες.

Περισσότερα