Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
News
Νέα

UNESCO i INEE organizovali webinar o obezbjeđivanju inkluzivnog obrazovanja tokom pandemije COVID-19

UNESCO Bejrut i Međuagencijska mreža za obrazovanje u izvanrednim situacijama (INEE) organizirali su 18.svibnja 2020. webinar o inkluzivnom obrazovanju tijekom pandemije COVID-19, sa posebnim naglaskom na djecu i mlade s teškoćama u razvoju i njihov pristup kvalitetnom obrazovanju.

Iako se webinar najviše odnosio na pitanje djece i mladih s teškoćama u razvoju iz arapskih zemalja, sve rečeno se može primijeniti i u našoj zemlji kao i u svugdje u svijetu jer djeca su svugdje ista.

Webinar je imao za cilj: razmjenu dobrih praksi o inkluzivnom obrazovanju od trenutka izbijanja pandemije COVID-19; potrebu da se razmotre glavne brige djece i mladih iz vulnerabilnih kategorija, posebno djece i omladine s teškoćama u razvoju tokom krize izazvane pandemijom COVID-19, kao i glavni izazovi praktikovanja inkluzivnog obrazovanja u novonastaloj situaciji; razmjenu stručnih mišljenja o tome kako osigurati i promovisati „obrazovanje za sve“ u ovako specifičnom vremenu  itd.

Webinaru je prisustvovalo više od osamdeset učesnika koji su članovi INEE,  UNESCO-vih partnera, predstavnika UN agencija, ministarstava obrazovanja, nacionalnih povjerenstava i praktičara, uključujući OECD-e i NVO-e koji rade u području inkluzivnog obrazovanja, predstavnike akademike  zajednice i stručnjake inkluzivnog obrazovanja.

Jedan od zaključka webinara bio je da pitanje inkluzivnog obrazovanja mora biti u vrhu prioriteta UNESCO-a kao i da treba, svakako, više raditi na osvještavanju pitanja inkluzivnog obrazovanja u svim zemljama članicama UNESCO-a. Također, istaknuto je da su djeca s teškoćama u razvoju najviše pogođena ovom krizom zbog teškoća u pristupu obrazovanju prilagođenom njihovim potrebama. Isto tako, naglašeno je da trenutna kriza pruža priliku svima da više razmisle o obrazovanju, kao i njegovoj prilagodbi djeci s teškoćama u razvoju.

Donesene su i određene preporuke koje se odnose na potrebu za prikupljanjem podataka o osobama s teškoćama u razvoju i njihovom uključivanju u obrazovanje, osiguravanje prilagođenih tehnoloških resursa, povećanom obukom nastavnika, kao i šire društvene zajednice, te većim angažiranjem medija.

Login (0)

Θέλετε να γράψετε ένα άρθρο?

Μη διστάσετε να το πράξετε!

Κάντε κλικ πιο κάτω και αρχίστε τη δημοσίευση ενός νέου άρθρου!

Τελευταίες συζητήσεις

Συζήτηση EPALE: Οι ψηφιακές δεξιότητες ως τρόπος πρόσβασης σε μαθησιακές ευκαιρίες

Η EPALE διοργανώνει μια διαδικτυακή συζήτηση στο πλαίσιο της Θεματικής εστίασης Απριλίου-Ιουνίου για τις Ψηφιακές Δεξιότητες.

Περισσότερα