Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
News
Νέα

EPALE Slovensko dosiahlo výnimočný úspech!

Národná podporná služba EPALE Slovensko (ďalej NSS EPALE Slovensko) sa v prvom kvartáli roku 2020 umiestnila na popredných priečkach v Európe. Priemerne sa v sledovanom období umiestňuje na prvých troch priečkach spomedzi všetkých 38 národných podporných službách v Európe. Svedčia o tom štatistiky z Analytickej správy, ktorú na štvrťročnej periodicite spracováva Centrálna podporná služba EPALE. 

V období od januára do marca 2020 navštívilo slovenskú verziu platformy EPALE 13 406 unikátnych návštevníkov, čo predstavuje takmer 201 % nárast v porovnaní s identickým obdobím v roku 2019.

NSS EPALE Slovensko aktívne pracuje s cieľovou skupinou dospelých,  podporuje celoživotné vzdelávanie a realizuje aktivity smerujúce k zvýšeniu počtu aktívnych používateľov platformy. V sledovanom období sa na platforme zaregistrovalo 34 používateľov, čo zvýšilo celkový počet aktívnych používateľov na 582.

Za uvedené obdobie bolo na slovenskej verzii platformy EPALE uverejnených 142 odborných článkov, zdrojov a podujatí. Národná podporná služba vytvorila a spolupracuje s tímom regionálnych ambasádorov, ktorí sa aktívne podieľajú na tvorbe obsahu a nadväzujú spoluprácu v regiónoch. Národnú podpornú službu EPALE Slovensko reprezentujú títo ambasádori:  Peter Baláž, Júlia Čurillová, Soňa Jakešová, Marta Jendeková, Peter Maľa a Erika Novotná. 

Analytická správa dokazuj, že NSS EPALE Slovensko je profesionálnym nástrojom na podporu vzdelávania dospelých na Slovensku.  

Ďakujeme za spoluprácu! 

Tím EPALE Slovensko

Login (2)

Θέλετε να γράψετε ένα άρθρο?

Μη διστάσετε να το πράξετε!

Κάντε κλικ πιο κάτω και αρχίστε τη δημοσίευση ενός νέου άρθρου!

Τελευταίες συζητήσεις

Συζήτηση EPALE: Οι ψηφιακές δεξιότητες ως τρόπος πρόσβασης σε μαθησιακές ευκαιρίες

Η EPALE διοργανώνει μια διαδικτυακή συζήτηση στο πλαίσιο της Θεματικής εστίασης Απριλίου-Ιουνίου για τις Ψηφιακές Δεξιότητες.

Περισσότερα