chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE - Ηλεκτρονική Πλατφόρμα για την Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Ευρώπη

Πόρος

Täiskasvanute tõlgendused täiskasvanuharidusest kõrvalejäämise põhjustest

Γλώσσα: ET

Αναρτήθηκε από Kadi Kass

Uurimustöö „Täiskasvanute tõlgendused täiskasvanuharidusest kõrvalejäämise põhjustest“ eesmärgiks oli kirjeldada täiskasvanute arvamusi täiskasvanuharidusest kõrvalejäämisest. Täiskasvanute osalemine elukestvas õppes on vajalik nii inimesele endale kui ühiskonnale, kuid puudub selgus, kuidas täiskasvanud inimesed täiskasvanuhariduses osalemist mõtestavad ja väärtustavad ning millised võivad olla täiskasvanute jaoks takistavad tegurid, mis pärsivad täiskasvanuharidusest osavõttu.

Uurimuse teoreetilise raamistiku moodustavad täiskasvanud õppija määratlus, täiskasvanuharidus ja selle erinevad osad, täiskasvanuhariduses osalemise toetavad tegurid ning takistavad barjäärid. Andmed on kogutud kahel viisil. Ühed „Andragoogika“ aine raames üliõpilaste poolt ning teised koguti töö autori poolt. Andmed on kogutud ajavahemikul 2008- 2015 ning valimi suuruseks on 50 täiskasvanuhariduses mitteosalevat täiskasvanut. Magistritöö on kvalitatiivne uurimus ning andmed koguti poolstruktueeritud intervjuuga. Andmeanalüüsiks kasutati kvalitatiivset sisuanalüüsi.

Uurimusest selgus, et täiskasvanud põhjendasid täiskasvanuharidusest kõrvalejäämist erinevatest aspektidest. Toodi välja põhjendusi, mis oli seotud varasema koolikogemusega, mis võis olla nii negatiivne kui ka positiivne. Samuti tõid täiskasvanud välja, et täiskasvanuharidusest kõrvale jäämine võis olla seotud majanduslike raskuste, perega seotud asjaolude, materiaalse kindlustatuse, ebapiisava toetuse, vajaduse puudmise või aja ja asukohaga seonduvalt. Samuti peeti ennast edasiõppimiseks liiga vanaks või kardeti, et koolis näidakse rumalana ning ei saada õppimisega hakkama. Lisaks näitas uurimus, et soov edasiõppimiseks on täiskasvanutel olemas, kuid enamasti soovitakse õppida praktilisi asju, mida elus reaalselt kasutada saadakse. Kõrgelt hinnati ka kogemuslikku õpet, seda nii tööga kui ka hobidega seonduvalt.

Võtmesõnad: täiskasvanud õppija, täiskasvanuharidus, õppimisbarjäärid, õppevormid

Tartu ülikoolis kaitstud magistritöö on avaldatud Tartu ülikooli digitaalarhiivis DSpace.

Συντάκτης(-ες) πόρου: 
Janeli Säärits
Ημερομηνία δημοσίευσης:
Κυριακή, 31 Μάιος, 2015
Γλώσσα εγγράφου
Είδος πόρου: 
Μελέτες και Εκθέσεις
Χώρα:
Share on Facebook Share on Twitter Epale SoundCloud Share on LinkedIn