chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE - Ηλεκτρονική Πλατφόρμα για την Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Ευρώπη

Ιστολόγιο

Le caratteristiche degli studenti adulti

26/03/2020
από Maria Parmakli
Γλώσσα: IT
Document available also in: EL

Quando parliamo di istruzione è un fatto assodato che il modo in cui apprendono gli studenti adulti é diverso da quello dei bambini.

Il modo in cui gli studenti adulti vengono gestiti dall’insegnante durante il processo di apprendimento deve pertanto adeguarsi. Il ivello di maturità e di responsabilità che gli studenti adulti hanno determina in loro una serie di caratteristiche che incidono sul modo in cui essi sono invogliati a imparare.

Di conseguenza, si devono tenere in considerazione queste loro caratteristiche nell’ideare un processo di apprendimento per studenti adulti che sia efficace.

La maggior parte degli studenti adulti condivide le seguenti caratteristiche generiche:

Autonomia- autodeterminazione

Gli adulti hanno la capacità di autodeterminarsi e vogliono sapere la ragione per la quale devono imparare qualcosa prima di impegnarsi nel processo di apprendimento. Inoltre, preferiscono poter esercitare il senso di autonomia e la possibilità di scelta durante il loro processo di apprendimento.

Conoscenze ed esperienze pregresse

Durante il loro viaggio dall’infanzia all’età adulta, gli esseri umani accumulano una base unica di conoscenze e di esperienze. Gli adulti si avvicinano al processo educativo apportando con loro questa base di conoscenza pregressa, che é molto più ampia di quella dei bambini.

Orientamento verso gli obiettivi e i risultati

Molti adulti hanno degli obiettivi specifici che vogliono raggiungere. Preferiscono partecipare ad attività di apprendimento che possano aiutarli a raggiungere i loro obiettivi. Hanno precise aspettative dalle attività di apprendimento ed é probabile che abbandonino l’apprendimento di loro inziativa, nel caso in cui queste aspettative non siano soddisfatte.

• Pratica

Vogliono acquisire conoscenze e competenze attinenti alle situazioni che affrontano, per poter agire in maniera efficace. Gli adulti nel luogo di lavoro preferiscono conoscenze ed esperienze pratiche che possono facilitare il loro lavoro o offrire loro competenze significative.

• Incentivi di apprendimento

Gli incentivi di apprendimento più importanti per gli adulti sono quelli interni (la necessità di essere soddisfatti dal proprio lavoro, l’autostima connessa all’acquisizione di competenze).

• Obblighi e responsabilità

La maggior parte degli studenti adulti ha molte responsabilità e molti impegni riguardanti la famiglia, gli amici, la comunità e il lavoro. Il tempo in cui è organizzato l’apprendimento ha conseguenze rilevanti sugli studenti adulti.

 

Quali altre caratteristiche degli studenti adulti si potrebbe aggiungere?

Puoi aggiungere i tuoi commenti su?

 

Share on Facebook Share on Twitter Epale SoundCloud Share on LinkedIn
Refresh comments Enable auto refresh

Εμφάνιση 1 - 10 από 10
 • Εικόνα Mary Mahera
  Ως εκπαιδεύτρια στην Εσπερινή Τεχνική Σχολή, είχα πράγματι παρατηρήσει ότι όλα όσα αναφέρετε ισχύουν και μάλιστα παίζουν καθοριστικό ρόλο για την ανταπόκριση των ενήλικων εκπαιδευομένων κατά τη μαθησιακή διαδικασία.
 • Εικόνα Annita Epaminonda
  Συμφωνώ και επαυξάνω με όλα τα πιο πάνω! Ιδιαίτερα με τα εσωτερικά κίνητρα!  Η επιστροφή/ παραμονή των ενηλίκων στην εκπαίδευση ενισχύεται, όταν τα κίνητρα είναι περισσότερο εσωτερικά παρά εξωτερικά αφού προέρχονται από τον ίδιο τον εκπαιδευόμενο και καλλιεργούν το αίσθημα της αυτο-ενίσχυσης, της εξέλιξης και προσωπικής ικανοποίησης ως αποτέλεσμα καινούριων γνώσεων, δεξιοτήτων και εμπειριών.
 • Εικόνα Chrystalla Pachita
  Συμφωνώ απόλυτα με τα πιο πάνω.  Κυρίως για το εσωτερικό κίνητρο, πιστεύω πως αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για οποιοδήποτε μαθητευόμενο, καθώς και για τον εκπαιδευτή ενηλίκων, ο οποίος έχει μέρος της ευθύνης για να ενισχύσει το κίνητρο αυτό.
  Τα πιο πάνω χαρακτηριστικά είναι ένα σημαντικό κομμάτι που πρέπει να γνωρίζει ο εκπαιδευτής ενηλίκων, όταν εισέρχεται στη μαθησιακή διαδικασία.


 • Εικόνα Nicoletta IOANNOU
  Είναι πολύ σημαντικό κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας να λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ενήλικων εκπαιδευομένων. Μέσα στις ομάδες των ενήλικων εκπαιδευομένων συμπεριλαμβάνονται άνεργοι, άτομα με χαμηλές δεξιότητες, άνεργοι, ηλικιωμένοι, εθνικές μειονότητες και εκπαιδευόμενοι με διαφορετικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες. Οι εκπαιδευτές ενηλίκων πρέπει να κατανοήσουν τις ανάγκες αυτές προκειμένου να υποστηρίξουν τη μαθησιακή διαδικασία.

  Οι περισσότεροι ενήλικες εκπαιδευόμενοι εισέρχονται σε εκπαιδευτικά προγράμματα οικειοθελώς, γεγονός που δείχνει ότι έχουν υψηλή παρώθηση και συγκεκριμένες προσδοκίες από τη συμμετοχή τους (Merriam and Caffarella, 1999). Τα κίνητρα για μάθηση έχουν αναγνωριστεί ως ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό των ενήλικων εκπαιδευομένων (Jarvis, 2004, Kowalski, 1988) εφόσον έχει διαπιστωθεί ότι όπου συμβαίνει το αντίθετο, η δυνατότητα για μάθηση μειώνεται. Ανάμεσα στους παράγοντες που ενισχύουν την παρώθηση των ενηλίκων στη μάθηση περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η στάση τους απέναντι μάθηση, οι ανησυχίες τους, η ενδυνάμωσή τους και η άρση των εμποδίων που αντιμετωπίζουν κατά τη διάρκεια της συμμετοχής τους στην εκπαίδευση.

  Οι προκλήσεις των ενήλικων εκπαιδευομένων κατά τη μαθησιακή διαδικασία, η υπερπήδηση των εμποδίων που αντιμετωπίζουν, καθώς και η διατήρηση των κινήτρων για μάθηση και η ενδυνάμωσή τους, μπορούν να ενημερώσουν προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτών ενηλίκων. Δεν πρέπει άλλωστε να ξεχνάμε ότι οι εκπαιδευτές ενηλίκων είναι και οι ίδιοι εκπαιδευόμενοι όταν συμμετέχουν σε επιμορφωτικά προγράμματα και ενδεχομένως να μοιράζονται παρόμοια χαρακτηριστικά με αυτά των εκπαιδευόμενών τους. Η ικανότητα της ενσυναίσθησης, η κατανόηση της ανάγκης για δημιουργία ενός υποστηρικτικού μαθησιακού περιβάλλοντος και η υιοθέτηση ενός εύρους διδακτικών πρακτικών που να λαμβάνουν υπόψη το πώς μαθαίνουν καλύτερα οι ενήλικες, είναι πολύ βασικά χαρακτηριστικά αποτελεσματικής διδασκαλίας. Σίγουρα οι θεωρίες εκπαίδευσης ενηλίκων μπορούν να βοηθήσουν στην καλύτερη κατανόηση των πιο πάνω.

  Με αρκετά από τα πιο πάνω ζητήματα καταπιάνεται το εγχειρίδιο για εκπαιδευτές ενηλίκων που παρήχθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Θεματολογίου για την Εκπαίδευση Ενηλίκων, μέσω Έργου που υλοποιεί το Γραφείο Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων (ΓΕΔΥ) του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Το εγχειρίδιο μπορεί να ανακτηθεί πατώντας τον σύνδεσμο: /el/node/99438
 • Εικόνα Chrystalla Pachita
  Ευχαριστούμε για την πηγή, είναι πολύ ενδιαφέρουσα.
 • Εικόνα ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ
  Βασική επιδίωξη και στόχος της εκπαίδευσης ενηλίκων, είναι -κατ΄αρχήν- να δημιουργηθεί το κατάλληλο, εκείνο, περιβάλλον μάθησης που θα ¨δράσει & επιδράσει¨καταλυτικά στα αποτελέσματα της μαθησιακής διαδικασίας. Κοντολογίς, είναι αναγκαίο, οι τρεις παράγοντες-συστατικά της μάθησης των ενηλίκων (εκπαιδευόμενος, εκπαιδευτής & γνωστικό αντικείμενο) να ¨αλληλεπιδράσουν¨σε μέγιστο βαθμό ώστε να αποβεί η μαθησιακή διαδικασία αποτελεσματική. Η διερεύνηση & ο εντοπισμός, επομένως, των χαρακτηριστικών και του προφίλ της ομάδας των ενηλίκων είναι το εργαλείο που θα προκρίνει και τις απαραίτητες τεχνικές που θα χρησιμοποιηθούν, ώστε να κριθεί και να αξιολογηθεί -εν τέλει- η αποτελεσματικότητα της μάθησης τους.
 • Εικόνα Annita Epaminonda
  Πολύ ενδιαφέρον! 
 • Εικόνα ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ
  - Οι στόχοι με τους οποίους έρχονται στην εκπ/ση είναι συγκεκριμμένοι
  - έχουν εμπόδια στη μάθηση
  -ενεργοποιούνται δύσκολα, ειδικά όταν συμμετέχουν σε ομάδα
  - έρχονται στην εκπ/ση με προϋπάρχουσες γνώσεις και μαθησιακές εμπειρίες
  -φοβούνται το άγνωστο εις τρόπο ώστε να αμύνονται και να παραιτούνται.
 • Εικόνα Maria Parmakli
  Ιωάννη, σε ευχαριστώ πολύ για τα εποικοδομητικά σχόλια. Η προσθήκη σου, σχετικά με τα εμπόδια που έχουν να αντιμετωπίσουν οι ενήλικες είναι πολύ εύστοχη. Τέτοια εμπόδια είναι η έλλειψη χρόνου, λόγω των υποχρεώσεων και των διαφορετικών ρόλων στους οποίους πρέπει να ανταποκριθεί ο ενήλικας, αλλά και οι διάφοροι ψυχολογικοί παράγοντες όπως ο φόβος προς το άγνωστο ή την αποτυχία, καθώς και οι προϋπαρχουσες γνώσεις και εμπειρίες, τα οποία και ανέφερες.
 • Εικόνα Maria Parmakli
  Ποια άλλα χαρακτηριστικά των ενηλίκων εκπαιδευόμενων θα μπορούσαμε να προσθέσουμε; Γιατί είναι απαραίτητος ο προσδιορισμός και ο εντοπισμός των χαρακτηριστικών των ενηλίκων εκπαιδευομένων;