Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
News
Νέα

Indice européen des compétences

L'indice européen des compétences ( European Skills Index - ESI) est l'indicateur composite du Cedefop qui mesure les performances des systèmes de compétences de l'UE.

L'ESI mesure la "distance par rapport à l'idéal" des performances des pays. Cette performance idéale est choisie comme la plus élevée atteinte par un pays sur une période de 7 ans. La performance idéale est évaluée sur une échelle de 100 et les scores de tous les pays sont ensuite calculés et comparés à cette valeur.

L'ESI se compose de trois piliers : le développement des compétences, l'activation et l'adéquation, chacun d'entre eux mesurant un aspect différent d'un système de compétences.

L'ESI repose sur 15 indicateurs individuels provenant de divers ensembles de données internationales. Les scores sont calculés au niveau des indicateurs pour tous les pays. La moyenne des scores est ensuite calculée aux différents niveaux et le score de l'indice est finalement formé. Par exemple, un score indiciel (ou pilier, sous-pilier, etc.) de 65 indique que le pays a atteint 65 % de la performance idéale. Il reste donc 35 % (100-65) de marge d'amélioration. Un score de 100 correspond à la réalisation de la "frontière", c'est-à-dire à un objectif de performance ambitieux pour cet indicateur.  

Un score de 0 correspond à la performance la plus faible. La partie ombrée des graphiques indique la distance (en %) qu'un pays a franchie par rapport à l'idéal, tandis que la ligne pointillée indique la distance qu'il reste à parcourir jusqu'à ce que la meilleure performance soit atteinte.

Login (0)

Θέλετε να γράψετε ένα άρθρο?

Μη διστάσετε να το πράξετε!

Κάντε κλικ πιο κάτω και αρχίστε τη δημοσίευση ενός νέου άρθρου!

Τελευταίες συζητήσεις

Συζήτηση EPALE: Οι ψηφιακές δεξιότητες ως τρόπος πρόσβασης σε μαθησιακές ευκαιρίες

Η EPALE διοργανώνει μια διαδικτυακή συζήτηση στο πλαίσιο της Θεματικής εστίασης Απριλίου-Ιουνίου για τις Ψηφιακές Δεξιότητες.

Περισσότερα