Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
News
Νέα

Erasmus+ soutient l’employabilité des adultes présentant des troubles de l’apprentissage

L’association ADHD, ASC & LD Belgique  qui travaille entre autres avec des adultes et des professionnels sur les troubles de l’apprentissage, a finalisé un projet  de mobilité Erasmus+ pour permettre à ses volontaires-formateurs de suivre 2 cours dans le cadre de leur travail:

- « From Burden to Talent, employers and their employees with AD (H)D, dyslexia, giftedness and autism » en Espagne;

- « Strenght-Based Coaching » aux Pays-Bas.

L'objectif était de donner aux formateurs la possibilité d'acquérir des méthodes d'encadrement et de conseil plus avancées, de dynamiser l'organisation elle-même en dispensant des cours de leadership et de gestion et une formation avancée sur le cerveau afin que les participants puissent commencer à sensibiliser les employeurs à ces situations.

 Le résultat souhaité était d'améliorer la qualité des formations offertes aux adultes souffrant de TDAH/dyslexie/ASC/dyscalculie, d'améliorer la qualité des conseils offerts à ceux-ci,  en offrant aux conseillers de nouvelles connaissances et des outils de coaching innovants, de construire une communauté européenne de pratique où les bonnes pratiques peuvent être partagées et développées ensemble et de construire et renforcer les connaissances des partenaires européens pour les futures activités internationales.

L'objectif principal était toutefois d'améliorer l'estime de soi et les perspectives des adultes atteints de TDAH/dyslexie/ASC/dyscalculie sur le marché du travail, afin que les employeurs comprennent les forces uniques de cette population et soient encouragés à les employer et à faire les adaptations nécessaires pour leur permettre d'atteindre leur plein potentiel.

En plus de l'impact direct sur les adultes travaillant avec l'association et sur les employeurs ( valorisation des compétences des adultes présentant des troubles de l’apprentissage),les résultats du projet pourront être étoffés suite à la création d’une communauté de pratique européenne sur les questions des troubles de l’apprentissage.

Vous pouvez retrouver tous les détails de ce projet sur la Plateforme des résultats des projets Erasmus+ !

 

Login (0)

Θέλετε να γράψετε ένα άρθρο?

Μη διστάσετε να το πράξετε!

Κάντε κλικ πιο κάτω και αρχίστε τη δημοσίευση ενός νέου άρθρου!

Τελευταίες συζητήσεις

Συζήτηση EPALE: Οι ψηφιακές δεξιότητες ως τρόπος πρόσβασης σε μαθησιακές ευκαιρίες

Η EPALE διοργανώνει μια διαδικτυακή συζήτηση στο πλαίσιο της Θεματικής εστίασης Απριλίου-Ιουνίου για τις Ψηφιακές Δεξιότητες.

Περισσότερα