Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
News
Νέα

Menas ir verslumas – ne taip jau ir tolima

Ar bandėt kalbėti verslumo temomis pasitelkę meno kūrinius? Ne? VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras kartu su partneriais iš Bulgarijos, Ispanijos, Nyderlandų ir Turkijos naujame „Erasmus+” projekte pabandys tobulinti suaugusiųjų švietėjų ir besimokančiųjų verslumo kompetencijas, pasitelkdami žinomus meno kūrinius.

Kad lengviau įsivaizduotumėte pagrindinę projekto idėją ir užduotį, pažvelkite į žemiau pateiktą Helene Schjerfbeck paveikslo nuotrauką. Pasitelkdami šį meno kūrinį galime, pavyzdžiui, aptarti šeimos ir darbo santykių derinimą, moters verslininkės paveikslą ir pan.

                                                                                                    

Arba pažvelkime į kitą Antti Pheasant paveikslą žemiau. Suaugusiųjų švietėjas su besimokančiaisiais gali aptarti tokias temas, klausimus: koks yra stereotipiškas verslininko paveikslas? Kokiomis savybėmis pasižymi verslininkas? Ar verslo santykiuose svarbus įvaizdis? Kaip save tinkamai pristatyti darbo pokalbyje? Klausimų ir temų galima sugalvoti pačių įvairiausių.

                                                                                                    

Jau rengiame metodiką, kaip identifikuoti ir taikyti meno kūrinius suaugusiųjų švietime skatinti kūrybiškumą, inovatyvumą ir verslumą. Metodika apjungs meno teoriją ir istoriją, meno terapiją, spalvų terapiją, kūrybinio rašymo ir istorijų pasakojimo principus. Partneriai siekia, kad metodiką galėtų taikyti meno srities išsilavinimo neturintys specialistai. Pasitelkę meno kūrinį nenagrinėsime, kokią akimirką bandė pagauti menininkas, ką vaizdavo ir pan. Čia svarbiausia, kokias mintis, idėjas mums (specialistams, besimokantiesiems) sukelia pasirinktas meno kūrinys. Meno kūrinio tikslas – paskatinti diskusiją, išeiti iš mąstymo rėmų.

Metodikoje taip pat aptarsime grupės dinamikos procesus, konsultavimo, refleksijos ir savirefleksijos  metodus, pateiksime bendrą struktūrą ir metodines gaires, kaip pasitelkus meno kūrinius parengti veiklas su besimokančiaisiais.

Projekte pateiksime sąrašą pasaulio ir konkrečių šalių dailės ir literatūros kūrinių, kuriuos galima pasitelkti individualiose ir grupinėse veiklose su besimokančiaisiais. Be to, parengsime 8 skirtingus pamokų pavyzdžius, kad iliustruotume teoriją praktiniais pavyzdžiais. Metodiką išbandysime su suaugusiųjų švietėjais ir besimokančiaisiais.

Jeigu norėtumėte įsitraukti į metodikos išbandymą, susisiekite:

Gintarė Černikienė

g.cernikiene@zispb.lt

Projektas „Meno panaudojimas skatinti kūrybiškumą ir inovatyvumą suaugusiųjų švietime” (AA4ECI), Erasmus+ programos strateginių partnerysčių projektas Nr. 2019-1-LT01-KA204-060488, projekto trukmė 2019-11-01 – 2021-10-31.

 

Login (1)
Ετικέτες

Users have already commented on this article

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε για να δημοσιεύσετε σχόλια.

Θέλετε να γράψετε ένα άρθρο?

Μη διστάσετε να το πράξετε!

Κάντε κλικ πιο κάτω και αρχίστε τη δημοσίευση ενός νέου άρθρου!

Τελευταίες συζητήσεις

Συζήτηση EPALE: Οι ψηφιακές δεξιότητες ως τρόπος πρόσβασης σε μαθησιακές ευκαιρίες

Η EPALE διοργανώνει μια διαδικτυακή συζήτηση στο πλαίσιο της Θεματικής εστίασης Απριλίου-Ιουνίου για τις Ψηφιακές Δεξιότητες.

Περισσότερα