chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE - Ηλεκτρονική Πλατφόρμα για την Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Ευρώπη

Ιστολόγιο

Digitálny balíček

25/02/2020
από Monika Drinkova
Γλώσσα: SK

Dňa 19. februára 2020 zverejnila Európska komisia informáciu o digitálnom balíčkuu s názvom "Európa pripravená pre digitálny vek", ktorá obsahuje tri dokumenty určujúce digitálnu politiku v nadchádzajúcom období. Balíček a jeho jednotlivé časti sa týkajú oblasti vzdelávania a rozvoja zručností. 

Digitálny balíček obsahuje tieto tri dôležité dokumenty: 

 Oznámenie "VYTVÁRANIE DIGITÁLNEJ BUDÚCNOSTI EURÓPY"

 

V časti „Technológia, ktorá pracuje pre ľudí“ oznámenie zvýrazňuje, že zlepšenie vzdelávania a zručností je kľúčovou súčasťou celkovej vízie digitálnej transformácie v Európe. Európske spoločnosti potrebujú digitálne zdatných zamestnancov, aby mohli prosperovať na globálnom technologicky orientovanom trhu. Na druhej strane pracovníci potrebujú digitálne kompetencie, aby uspeli na stále viac digitalizovanom a rýchlo sa meniacom trhu práce.

Potreba digitálnych zručností však výrazne presahuje trh práce. Digitálne technológie prenikajú nielen do profesionálneho ale i súkromného života. Predpokladom efektívnej účasti v súčasnej spoločnosti sa stala aspoň základná digitálna gramotnosť a zručnosti.

Keďže viac a viac procesov je automatizovaných, digitalizácia povedie k zmenám nad rámec technologického sektora. Množstvo pracovných pozícií sa v dôsledku digitalizácie mení. Digitálny prechod však musí byť spravodlivý. V tejto súvislosti zohrávajú kľúčovú úlohu sociálni partneri. Podpora inovácií a šírenia technológií je zároveň predpokladom dobrej kvality života, pracovných príležitostí a odstránenia existujúcich rozdielov, najmä vo vidieckych a odľahlých oblastiach trpiacich starnutím a úbytkom obyvateľstva.

Dokument upozorňuje aj na podporu rozvoja zručností a kariéry žien v oblasti technológií. V tejto súvislosti EK pripravuje:

Akčný plán digitálneho vzdelávania na podporu digitálnej gramotnosti s schopností na všetkých úrovniach vzdelávania (druhý kvartál 2020), 

Posilnený program zručností (Skills Agenda) s cieľom posilniť digitálne zručnosti v spoločnosti a posilnenú Záruka pre mladých ľudí, aby sa mladí pri prechode zo vzdelávania na trh práce dôrazne sústredili na digitálne zručnosti (druhý kvartál 2020).

Oznámenie "EURÓPSKA DÁTOVÁ STRATÉGIA"

 

Analytika učenia a dát ponúka nové príležitosti na zachytávanie, analýzu a využívanie údajov na zlepšenie vzdelávania a odbornej prípravy. Aktualizovaný akčný plán pre digitálne vzdelávanie posilní lepší prístup k údajom a ich využívanie ako jednu z jeho hlavných priorít, s cieľom aby sa inštitúcie vzdelávania a odbornej prípravy pripravili na digitálny vek a boli vybavené schopnosťami potrebnými na prijímanie lepších rozhodnutí a zlepšovanie zručností a kompetencií.

Na základe pretrvávajúcich skúseností s výskumnou komunitou s European Open Science Cloud bude EK podporovať aj vytvorenie deviatich spoločných európskych dátových priestorov, z ktorý má byť jeden venovaný zručnostiam - Spoločný európsky priestor údajov o zručnostiach s cieľom znížiť nesúlad v zručnostiach medzi systémom vzdelávania a odbornej prípravy na jednej strane a potrebami trhu práce na strane druhej. V tejto súvislosti sa v dokumente uvádza, že v globálnej súťaži o talenty sa európske systémy vzdelávania a odbornej prípravy a trhy práce musia rýchlo prispôsobiť novým a vznikajúcim potrebám zručností. Vyžaduje si to vysoko kvalitné údaje o kvalifikáciách, príležitostiach na štúdium, pracovných miestach a súboroch zručností ľudí. V posledných rokoch EK zaviedla celý rad otvorených štandardov, referenčných rámcov a sémantických prostriedkov na zvýšenie kvality údajov a ich interoperability. Ako sa uvádza v Akčnom pláne pre digitálne vzdelávanie, Komisia tiež vyvinula Europass Digital Credentials framework, ktorý poskytuje dokumenty v bezpečnom a interoperabilnom digitálnom formáte.

POZN: Slovensko / OCV a ŠIOV / sa podieľa aktuálne na pilotnej iniciatíve Europass „Digitally signed credentials“. Túto pilotnú iniciatívu iniciovala Európska komisia s cieľom vytvoriť európsky nástroj, ktorý jednotlivcom a organizáciám umožňuje vydávať, uchovávať, overovať a vymieňať si digitálne kvalifikácie a ďalšie referencie o výsledkoch vzdelávania.

Komisia bude ďalej:

• podporovať členské štáty pri vypracúvaní plánov transformácie digitálnych dokumentov a pri príprave opakovane použiteľných údajov o kvalifikáciách a možnostiach vzdelávania (2020 - 2020);

• v úzkej spolupráci s členskými štátmi a kľúčovými zainteresovanými stranami (do roku 2022) vytvoriť model riadenia pre správu rámca Europass pre digitálne dokumenty.

Biela kniha "EXCELENTNOSŤ A DOVERA V UMELÚ INTELIGENCIU"

 

V rámci časti „Ekosystém excelentnosti“ - zručnosti sa deklaruje, že európsky prístup k AI sa bude musieť opierať o silné zameranie na zručnosti, aby sa vyplnil nedostatok kompetencií v tejto oblasti. Cieľom posilneného programu zručností (Skills Agenda) bude zabezpečiť, aby každý v Európe mohol mať prospech z ekologických a digitálnych transformácií hospodárstva EÚ. Aktualizovaný akčný plán pre digitálne vzdelávanie pomôže lepšie využívať údaje a technológie založené na AI, ako je učenie a prediktívna analytika, s cieľom zlepšiť systémy vzdelávania a odbornej prípravy a prispôsobiť ich digitálnemu veku. Plán tiež zvýši informovanosť o AI na všetkých úrovniach vzdelávania s cieľom pripraviť občanov na informované rozhodnutia, na ktoré bude AI čoraz viac pôsobiť. Prioritou revidovaného koordinovaného plánu pre AI, ktorý sa má rozvíjať v spolupráci s členskými štátmi, bude rozvoj zručností potrebných na prácu v oblasti AI a zvyšovanie kvalifikácie pracovnej sily, tak aby boli ľudia schopní reagovať na transformáciu spojenú s AI. Osobitné úsilie by sa malo vynaložiť na zvýšenie počtu žien v oblasti AI. Výskumné a inovačné stredisko pre umelú inteligenciu v Európe by malo prilákať talenty z celého sveta, a podporovať rozvoj excelentnosti v tejto oblasti. V tejto súvislosti EK zamýšľa vytvorenie a podporu sietí popredných univerzít a inštitútov vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom programu Digitálna Európa s cieľom prilákať najlepších profesorov a vedcov a ponúknuť popredné svetové magisterské programy v oblasti AI. 

Share on Facebook Share on Twitter Epale SoundCloud Share on LinkedIn