Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Blog
Blog

Safety Online and Internet Security! Notes from the Culture Goes Digital project

Online safety and data protection have always been the priorities in the EU digital strategy. Now, in the digital age, more the ever before, we need professionals equipped with digital competences. To address this need, CGE Erfurt e.V., an NGO from Erfurt, Thuringia, with its long-stading partner from Cyprus, Emphasys Center, has developed an Erasmus+ project called “Culture Goes Digital” to provide the training in digital topics to adult educators.

Reading time approximately 4 minutes - read, like, comment!


Online safety and data protection have always been the priorities in the EU digital strategy. Now, in the digital age, more the ever before, we need professionals equipped with digital competences. To address this need, CGE Erfurt e.V., an NGO from Erfurt, Thuringia, with its long-stading partner from Cyprus, Emphasys Center, has developed a project called “Culture Goes Digital” to provide the training in digital topics to adult educators.

From March 4th to 9th, 2019, six participants with diverse backgrounds of CGE Erfurt e.V. got an opportunity to learn about Safety Online and Internet Security (as part of “Culture Goes Digital”) and visited the hosting organisation, Emphasys Centre, in Nicosia.

Emphasys Centre is a leading organisation in Cyprus that focuses on Information and Communication Technology (ICT) education, research and training. The training was developed by Emphasys as a KA1 Structured Course, based on their experiences in the field.

During the training the group discussed General Data Protection Regulation (EU 2016/679 – GDPR) and ways that individuals, as well as organisations, can protect themselves in the online world.

From all the content presented, the participants would like to share the following tips:

 • Personal Data that is on any communication device cannot be completely safe. Although, there are multiple methods one can use to make it more difficult for others;
 • Computer Virus and other Malware (malicious software) are abundant. Beware and use anti-virus program on all your devices as well as keep them up to date;
 • Cracking passwords is becoming easier every year, and in order not to be an easy victim use a password that has various characters of at least 8 symbols in length. Using lower and upper case letters makes your password exponentially stronger – especially when you include numbers and symbols;
 • Beware of phishing emails and other scams that try to collect your information or passwords. When logging into any profile on the internet see that the page is secure (https:) and before clicking on links think twice by moving cursor over the link to see if they match;
 • Using HTTPS, is more recommended for the websites searches as its more secure than HTTP;
 • Cookies are also a main concern in today’s internet world. In many websites it is obligatory to accept cookies in order to access the content in the website. They are designated to save the user’s search data to improve better search results in the future. On the other hand, it may be vital source of information for hackers. It is recommended to clear or delete the cookies from time to time;
 • User must be careful in clicking any spam email, which may have link to websites containing viruses and malwares, there may be chances that hackers might expose personal information;
 • There are three types of hacking: White Hat Hacker, Black Hat Hacker, Grey Hat Hacker:
 1. White Hat Hackers are good hackers who don’t use their skills for illegal purposes, they are usually computer security experts and help protect from black hackers;
 2. Black Hat Hackers use their skills for bad purpose, for personal gain or hacking into highly secure network and asking for ransom;
 3. Grey Hat Hackers use their skill for both good and bad purposes, its basically a combination for both Black and White Hat Hackers.

This may sound grim, but there are several solutions a person can use to better protect him/herself and their personal data. Our participants came up with a vivid instructions in the form of infographics:

Safety Online And Internet Security on the Radar! - Infographics of CGE Erfurt

All the participants and organisers were thrilled to have such a collaboration and are filled with ideas for further partnerships in the field of Internet Security and ICT.

Login (1)

θέλετε να αλλάξετε γλώσσα?

Το παρόν έγγραφο είναι διαθέσιμο και σε άλλες γλώσσες. Παρακαλώ διαλέξετε γλώσσα πιο κάτω.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Τελευταίες συζητήσεις

Συζήτηση EPALE: Οι ψηφιακές δεξιότητες ως τρόπος πρόσβασης σε μαθησιακές ευκαιρίες

Η EPALE διοργανώνει μια διαδικτυακή συζήτηση στο πλαίσιο της Θεματικής εστίασης Απριλίου-Ιουνίου για τις Ψηφιακές Δεξιότητες.

Περισσότερα