Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
News
Νέα

La UNED de Ceuta informa de los plazos de su oferta formativa

El Centro Universitario UNED de Ceuta informa que los estudiantes que deseen participar en la Prueba Libre de Acceso a la Universidad para mayores de 25 ó 45 años tienen habilitado plazo de inscripción hasta el 28 de febrero.

Asimismo, el alumnado que desee certificar su nivel de competencia lingüística en lengua extranjera con la Prueba Libre de Idiomas del CUID puede inscribirse hasta el 11 de mayo. Por otro lado, los estudiantes internacionales que deseen su acreditación UNED Assis disponen de un amplio plazo de inscripción, desde el 4 de febrero hasta el 1 de diciembre.

Aquellas personas que estudian en el sistema educativo español en el extranjero y deseen acceder al sistema universitario español pueden  inscribirse en la prueba PCE/EBAU entre el 18 de febrero y el 6 de mayo.

La UNED de Ceuta, igualmente, ha abierto el segundo periodo de matrícula, hasta el 10 de marzo, para todas las asignaturas del segundo semestre del presente curso académico en los estudios de Grado y en la mayoría de los másteres oficiales, estudiantes no matriculados anteriormente y quienes quieran ampliar asignaturas.

El objetivo de la UNED es flexibilizar todos los plazos para permitir que los estudiantes encajen sus pruebas y evaluaciones a las condiciones individuales de vida laboral y profesional.

Login (0)

Θέλετε να γράψετε ένα άρθρο?

Μη διστάσετε να το πράξετε!

Κάντε κλικ πιο κάτω και αρχίστε τη δημοσίευση ενός νέου άρθρου!

Τελευταίες συζητήσεις

Συζήτηση EPALE: Οι ψηφιακές δεξιότητες ως τρόπος πρόσβασης σε μαθησιακές ευκαιρίες

Η EPALE διοργανώνει μια διαδικτυακή συζήτηση στο πλαίσιο της Θεματικής εστίασης Απριλίου-Ιουνίου για τις Ψηφιακές Δεξιότητες.

Περισσότερα