Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
News
Νέα

Používanie internetu na vzdelávanie v Európskej únii - štatistika

Eurostat zverejnil dáta o používaní internetu v Európskej únii. V roku 2019 87% obyvateľov EÚ vo veku 16 - 74 rokov uviedlo, že používali internet v predchádzajúcich troch mesiacoch. Najvyšší podiel bol vo Švédsku (98%) a najnižší v Bulharsku (68%). Na Slovensku bol zaznamenaný podiel 83%. Používanie internetu v EÚ v priebehu posledných rokov rástlo rýchlo - v roku 2007 to bolo 57% a v roku 2013 už 75%.

Najviac obyvateľov EÚ vo veku medzi 16. až 74. rokom života sa na internete venuje: posielaniu e-mailov – 75%, vyhľadávaniu informácií o tovaroch a službách – 68%, posielaniu správ - 67%, čítaniu spravodajských stránok, novín, spravodajských magazínov – 63%, internetovému bankovníctvu – 58%, aktivitám na sociálnych sieťach – 57%, vyhľadávaniu informácií v oblasti zdravia – 55%, počúvaniu hudby - 53%, telefonovaniu alebo videohovorom – 52%, odosielaniu vlastného obsahu na akúkoľvek stránku – 30%, online vzdelávacím aktivitám – 23% a predávaniu tovaru alebo služieb – 20% (Graf 1).

Podiel používania internetu na vzdelávacie aktivity v jednotlivých krajinách EÚ zobrazuje graf č. 2 a podiel účasti na online vzdelávacích kurzoch graf č. 3.

 

Graf 1. Druhy aktivít na internete v EÚ v percentách. Zdroj: Eurostat.

 

Graf 2. Používanie internetu u jednotlivcov na akékoľvek vzdelávacie aktivity v percentách. Zdroj: Eurostat.

 

 

Graf 3. Používanie internetu u jednotlivcov na absolvovanie online kurzu v percentách. Zdroj: Eurostat.

 

 

Login (0)

Θέλετε να γράψετε ένα άρθρο?

Μη διστάσετε να το πράξετε!

Κάντε κλικ πιο κάτω και αρχίστε τη δημοσίευση ενός νέου άρθρου!

Τελευταίες συζητήσεις

Συζήτηση EPALE: Οι ψηφιακές δεξιότητες ως τρόπος πρόσβασης σε μαθησιακές ευκαιρίες

Η EPALE διοργανώνει μια διαδικτυακή συζήτηση στο πλαίσιο της Θεματικής εστίασης Απριλίου-Ιουνίου για τις Ψηφιακές Δεξιότητες.

Περισσότερα