Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
News
Νέα

Vlada je ustanovila delovno skupino za pripravo strokovnih podlag za pripravo ReNPIO 2021–2030

Vlada je decembra lani na 55. redni seji sprejela sklep o ustanovitvi Delovne skupine vlade za pripravo strokovnih podlag za pripravo Resolucije o nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji (ReNPIO) za obdobje od 2021 do 2030.

Delovno skupino sestavlja 16 predstavnikov ministrstev (odločevalska raven), 16 strokovnih koordinatorjev ministrstev oziroma njihovi namestniki in 15 zunanjih strokovnjakov, predstavnikov različnih deležnikov.

Delo skupine bosta koordinirali mag. Katja Dovžak in Ema Perme iz Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, koordinator vsebinskih in drugih nalog za pripravo strokovnih podlag za pripravo ReNPIO 2021–2030 pa je mag. Peter Beltram iz Andragoškega centra Slovenije

Delovna skupina bo pripravila strokovne podlage za pripravo ReNPIO 2021–2030 predvidoma do aprila 2020.

Nevenka Kocijančič je zaposlena na Andragoškem centru Slovenije kot urednica spletnih strani. Že vrsto let se ukvarja s promocijo izobraževanja in učenja odraslih, v zadnjem času pa opravlja operativne naloge za projekt EPALE.

Login (0)

Θέλετε να γράψετε ένα άρθρο?

Μη διστάσετε να το πράξετε!

Κάντε κλικ πιο κάτω και αρχίστε τη δημοσίευση ενός νέου άρθρου!

Τελευταίες συζητήσεις

Συζήτηση EPALE: Οι ψηφιακές δεξιότητες ως τρόπος πρόσβασης σε μαθησιακές ευκαιρίες

Η EPALE διοργανώνει μια διαδικτυακή συζήτηση στο πλαίσιο της Θεματικής εστίασης Απριλίου-Ιουνίου για τις Ψηφιακές Δεξιότητες.

Περισσότερα