Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
News
Νέα

De Taalmeter: een middel om laaggeletterdheid op te sporen

Mandy Goes van de Nederlandse Stichting Lezen en Schrijven stelde de 'Taalmeter' voor op een peer-learning activiteit van 22 tot 24 september in Bonn. Deze activiteit ging over de mogelijke inzet van digitale media in de basiseducatie voor volwassenen. Het Duitse NABIBB (Nationale Agentur Beim Bundesinstitut für Berufsbildung) organiseerde deze activiteit om verdere Europese samenwerking rond dit thema een duwtje in de rug te geven. Onder de aanwezigen vertegenwoordigers en geïnteresseerden uit de volwasseneneducatie in al zijn geledingen.

In een van de workshops stelde Mandy Goes de 'Taalmeter' voor (de 'Literacy Screener' in het Engels), een online ‘tool’ die een indicatie geeft of iemand voldoende kan lezen. De tool kan ingezet worden in welzijnscentra, bibliotheken, hospitalen, bedrijven, vormingsorganisaties enzovoort. Met de Taalmeter kunnen zij snel achterhalen of iemand van hun klanten, patënten, werknemers... moeite heeft met lezen en mogelijk laaggeletterd is.

Enkel organisaties kunnen de Taalmeter gebruiken, geen individuen. De tool verwijst naar de taalniveaus van het Europese Referentie Kader voor Talen.  De test duurt ongeveer 12 minuten en bevat verscheidene soorten teksten uit het alledaagse leven (opdrachten, informatieve berichten, weergave van ervaringen…). Hij spreekt een combinatie van verschillende leesvaardigheden aan. Op basis van de resultaten is het makkelijker om een deelnemer naar verder onderzoek en/of de best  geschikte opleiding te verwijzen.

De Taalmeter werd ontwikkeld door ELINET (The European Literacy Network) in samenwerking met de Nederlandse Stichting Lezen en Schrijven en andere partners. Van juni 2013 tot nu werden er al 24.000 screenings uitgevoerd met de Engelse versie. Ze blijken objectief en betrouwbaar te verlopen. De Turkse en Roemeense versies worden momenteel getest. Het gaat daarbij niet alleen om ‘vertalingen’. De makers besteden de nodige zorg aan de interculturele context. De Noord-Nederlandse versie is er voorlopig enkel in een demo-versie; voor gebruik in Vlaanderen zullen er wellicht eveneens aanpassingen nodig zijn. Deze zeer interessante tool is bovendien volledig gratis!

Meer info bij Stichting Lezen en Schrijven: info@lezenenschrijven.nl.

Login (0)
Ετικέτες

Θέλετε να γράψετε ένα άρθρο?

Μη διστάσετε να το πράξετε!

Κάντε κλικ πιο κάτω και αρχίστε τη δημοσίευση ενός νέου άρθρου!

Τελευταίες συζητήσεις

Συζήτηση EPALE: Οι ψηφιακές δεξιότητες ως τρόπος πρόσβασης σε μαθησιακές ευκαιρίες

Η EPALE διοργανώνει μια διαδικτυακή συζήτηση στο πλαίσιο της Θεματικής εστίασης Απριλίου-Ιουνίου για τις Ψηφιακές Δεξιότητες.

Περισσότερα