chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE - Ηλεκτρονική Πλατφόρμα για την Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Ευρώπη

Ιστολόγιο

Vzdělávání v oblasti životního prostředí v Polsku

19/12/2019
από Daniela Krtičková
Γλώσσα: CS
Document available also in: PL DE

Ochrana životního prostředí představuje v posledních letech velmi vážnou výzvu, obzvláště v ohledu na rychle se rozvíjející nové technologie a neustálý tok nových průmyslově zpracovaných produktů jak pro průmysl, tak i pro jednotlivé spotřebitele. Moderní doba je ovlivňována přírodními katastrofami, znečištěním životního prostředí a krizemi životního prostředí, které zapříčiňují změny klimatu. Tento negativní vývoj může být ovlivněn mezi jiným také prostřednictvím vzdělávání v oblasti životního prostředí mladé polské generace.

 

Co je vzdělávání v oblasti životního prostředí?

Vzdělávání v oblasti životního prostředí je vědecká disciplína se zvláštním zaměřením na ochranu životního prostředí. Zkoumá vzájemnou závislost různých přírodních poznatků stejně jako jejich vliv na život různých organismů, mezi nimi i lidí. Vzdělávání v oblasti životního prostředí je mimořádně důležité, protože vytváří budoucí předpoklad pro životní standard. Díky přizpůsobení každodenních životních návyků můžeme i my přispět důležitým dílem k ochraně životního prostředí. Nejjednodušší a nejčastější příklad je neodhazování odpadků na místech, které k tomu nejsou určeny.

Vzdělávání v oboru životního prostředí nebo také „ekologické“ vzdělávání je v Polsku ze zákona povinné a to na základě státních dokumentů, stejně jako Polskem podepsaných mezinárodních dohod, ve kterých je tato povinnost zakotvena. Hlavním dokumentem je zde Zákon o životním prostředí. 1

Vzdělávání v oblasti ekologie zahrnuje různé formáty sloužící k rozšíření poznatků o přírodě a stoupajícího ekologického povědomí. Zavedením výukových programů v oboru ochrana životního prostředí na školách by mělo u žáků zajistit vytvoření odpovídajícího základu znalostí, srovnání přírodních poznatků, jejich následků, stejně jako vybudování emocionálního vztahu k těmto zákonitostem. Kromě jiného by jim měly být zprostředkovány základní principy a možnosti jednání v ochraně životního prostředí. Velmi důležitá je také podpora určitých způsobů chování, které je k životnímu prostředí přátelské.

Zákonná ustanovení

Odstavec 3 Zákona o životním prostředí definuje cílová opatření, která může člověk naplňovat, aby se podařilo udržet stav přirozeného životního prostředí v co nejlepším stavu. Tímto cílem je přijetí a znovu vytvoření přirozené rovnováhy, stejně jako z toho vyplývající ochrana životního prostředí:

 1. racionální vybudování životního prostředí a zacházení s přírodními zdroji v souladu s principy uváženého rozvoje,
 2.  předcházení znečišťování životního prostředí
 3. znovuobnovení přírodních prvků v řádném stavu  2

Nejdůležitější pravidla jsou stanovena polským Ministerstvem pro ochranu životního prostředí, které zajišťuje dodržování těchto ujednání díky nejvyššímu Kontrolnímu úřadu pro ochranu životního prostředí a Státní inspekci pro životní prostředí. Státní rada pro ochranu životního prostředí má za úkol odhadování stavu životního prostředí a  zpracovává zprávy na základě kontrolních zjištění. Národní fond pro životní prostředí a vodohospodářství oproti tomu financuje investice, které umožňují uzpůsobení  polských standardů v oblasti ochrany životního prostředí na základě požadavků EU,  jako jsou například výstavby čističek odpadních vod. Na opatřeních pro ochranu životního prostředí se také podílí polské Ministerstvo zdravotnictví, které vydalo nařízení o bezpečných hodnotách pro pitnou vodu na základě vlastních odběrných míst. 3 Kontrolou vody jsou v Polsku pověřena specializovaná zařízení jako například https://strefawodna.pl/content/11-badania-wody (externí link).

Také nevládní organizace se zasazují o ochranu životního prostředí a vzdělávání v této oblasti, jako jsou například Liga na ochranu přírody, Polský ekologický klub, Nadace na podporu ekologických iniciativ, stejně jako Greenpeace.

 

Příklady neustálého jednání

Vzdělávání v oblasti životního prostředí by mělo být komplexní a mělo by posilovat povědomí o ochraně životního prostředí na globální i lokální úrovni. Příkladem toho byla před nedávným časem proběhlá konference ke klimatickým změnám COP24 v Katovicích v Polsku 2018 a během ní projednávané téma CO2 emisí, stejně jako trvalé metody získávání energií. Z tohoto vzešel zásadní cíl boje proti znečišťování oceánů v důsledku odpadků z lodí, obzvláště tankerů. Na národní rovině jde o vytvoření chráněných oblastí, jako jsou rezervace, krajinné a národní parky, které umožňují udržovat přírodu v jejím přirozeném stavu a dále zachránit ekosystémy, stejně jako vzácné druhy flóry a fauny. Zdůraznit je třeba roli polských sdružení myslivců, kteří se – navzdory zažitým stereotypům – zabývají krmením divokých zvířat, jejich uváděním a znovu uváděním do jejich přirozeného prostředí (například příprava zdomácnění dropa velkého v oblasti Wielkopolska), stejně jako boj proti pytláctví, ničení přirozených zvířecích oblastí, stejně jako boj proti vytlačení domorodých druhů díky invazi jiných druhů (například evropský norek je vytlačován americkým norkem).

Na lokální úrovni bychom měli myslet na to, abychom se vyhýbali požárům a kácení lesů tam, kde to není nezbytně nutné. Ještě naléhavěji se musí dát na vědomí mládeži to, jak je důležité správně třídit odpad, který nesmí být pálen v domácích kotlech, jak šetřit vodou, jak znovu využívat různé obaly, jak stavět budky pro ptáky na zimu a jak pravidelně krmit ptáky.

 

Ekologické projekty

Úloha učitelů spočívá ve společné práci pro životní prostředí, aby se každý naučil brát vážně otázky týkající se stavu přírodního prostředí, dále analyzovat a oceňovat a přijímat odpovídající opatření. K tomu jsou určeny následující formy projektů:

● soutěže – například fotografická soutěž na téma rostlin nebo zvířat ve spojení s krajinou daného regionu,

● expedice a studie – například proč rostliny pouštějí mléko, proč bychom měli dávat pozor na pesticidy, co znamená čistota vzduchu,

●jednorázové akce, jako je například sbírání odpadků,

●výuka o třídění odpadu.

 

Existují ještě další možnosti, v první řadě jde ale o to, abychom vzbudili o tuto problematiku zájem. Všechno závisí na kreativitě a angažovanosti každého učitele.

 


Zdroje:

1 http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000799

2 http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000799/U/D20180799Lj.pdf

3 https://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2015.232.0001989,metryka,rozporzadzenie-ministra-zdrowia-w-sprawie-jakosci-wody-przeznaczonej-do-spozycia-przez-ludzi.htm

 

Share on Facebook Share on Twitter Epale SoundCloud Share on LinkedIn
Refresh comments Enable auto refresh

Εμφάνιση 1 - 4 από 4
 • Εικόνα Roksana Przybyła
  W dzisiejszych czasach obserwuje się coraz więcej zmian klimatycznych i problemów ekologicznych na naszej planecie. To był główny powód zorganizowania szczytu klimatycznego COP24 w Katowicach. Pytanie czy można już od najmłodszych lat wyjaśniać dzieciom coraz szerzej rozwijające się kłopoty związanego z klimatem? Oczywiście , że tak. Moim zdaniem już w przedszkolu powinno się uzmysławiać dzieci jakie są problemy i w jaki sposób możemy im przeciwdziałać. Edukacja ekologiczna jest bardzo ważnym elementem w nauczaniu. Nauczyciele mają szansę już od małego wpajać dzieciom jakie zachowania mogą pomóc środowisku, w którym sami żyją. Dzięki edukacji ekologicznej pobudza się wrażliwość na potrzeby środowiska, kształci się umiejętność dostrzegania i przeciwdziałania problemów środowiskowych. Oprócz teorii powinno się w placówkach wdrażać pewne czynności ratujące naszą planetę, aby dzieci mogły same zaobserwować i uczestniczyć w tych działaniach np. zbieranie zużytych baterii, segregacja odpadów i wiele innych. 
 • Εικόνα Monika Rudnicka
  Edukacja ekologiczna to pojęcie pojawiające się coraz częściej w szkolnej rzeczywistości. Wszyscy znają akcję sprzątania świata czy segregowania śmieci. Coraz częściej wśród najmłodszych świadomie funkcjonuje pojęcie recyklingu. Dzieciaki dzięki mądrym i odpowiedzialnym zajęciom wiedzą, że papier czy szkło można wielokrotnie przetwarzać. W formie zabaw (budowanie pojazdu z surowców wtórnych, plakaty ekologiczne) uczniowie przyswajają wiedzę i umiejętności praktyczne. A wiadomo,że czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci :)
 • Εικόνα Anna Lieber
  Edukacja młodego pokolenia, która odbywa się w placówkach oświaty jest niewątpliwie ważną nauką. Młodzi ludzie często nie zwracają uwagi na zanieczyszczanie środowiska oraz nie wiedzą jak temu przeciwdziałać. Moim zdaniem, ważne jest, aby w szkołach, oprócz typowych lekcji na temat ekologii, nauczyciele organizowali wycieczki do parków czy lasów, a także zachęcali uczniów do brania udziału w konkursach związanych z ekologią. Dzięki temu zwiększy się świadomość młodych ludzi, którzy wkrótce przyczynią się do działań na rzecz ochrony środowiska.
 • Εικόνα Paulina Potempa
  Zanieczyszczanie środowiska przyrodniczego jak wspomniano w artykule jest tematem dyskusji na całym świecie od kilku lat. Jak temu przeciwdziałać? Odpowiedź jest prosta, przede wszystkim należy kształtować właściwe podstawy wobec środowiska już od najmłodszych lat, ponieważ świadomość człowieka kształtuje się przez całe życie, a jej podstawy każdy zdobywa w dzieciństwie. Również uważam, że nauczenie dzieci szacunku do przyrody, pokazanie sposobów jej ochrony, zauważanie zjawisk i przewidywanie następstw w przyrodzie powinny stać się podstawowymi komponentami edukacji ekologicznej. Dzięki temu wiedza na temat ochrony środowiska będzie mogła być przekazywana z pokolenia na pokolenie.