Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
News
Νέα

STELLA: Mehr Wissen für mehr Selbstständigkeit

#WeAreSTELLA_LOGO

Seit fast zwei Jahren arbeiteten 10 Partner im Rahmen des EU-Programms Erasmus+-Projektes „STELLA - Staff's European Lifelong Learning Academy“ daran, ein Handbuch zur „Verbesserung der grundlegenden Kompetenzen von Menschen mit Behinderungen“ zu entwickeln. Dieses Handbuch sollte Mitarbeiter*innen der sozialen Arbeit Informationen und Methoden vermitteln, mithilfe derer sie den von ihnen betreuten Menschen ein selbstbestimmteres Leben oder sogar einen Weg hin zur Arbeit auf dem ersten Arbeitsmarkt ermöglichen können.

Teilhabe war die ganze Zeit oberstes Prinzip bei STELLA: während der Projektphase und den nationalen wie internationalen Treffen agierten Menschen mit Behinderung auf gleicher Augenhöhe mit den Mitarbeiter*innen der beteiligten Partner.

Nun ist das Handbuch fertiggestellt und steht in deutscher, englischer, griechischer, französischer, italienischer, holländischer, türkischer, litauischer, polnischer und schwedischer „leichter“ oder „verständlicher“ Sprache auf der STELLA-Homepage als Download zur Verfügung.

Im Rahmen des letzten internationalen Treffens Ende September 2019 in Litauen wurde das Handbuch mit seinen sechs Kapiteln, die von „organisatorischen Fähigkeiten“ über „Teamfähigkeit“ bis hin zu „kommunikativen Fähigkeiten“ wesentliche Kompetenzen des Lebens beleuchten, einem breiten Publikum vorgestellt.

Alle Teilnehmenden mit und ohne Beeinträchtigung waren sich darin einig, ein erfolgreiches Projekt mit einem „Superprodukt“ beendet zu haben, von dem sowohl die Mitarbeitenden als auch die Zielgruppe mit Behinderung profitieren wird.

Und die nächste Herausforderung ist bereits in Planung: digitale Kompetenzen bei Menschen mit Behinderung zu stärken ist das Ziel des internationalen Konsortiums für die kommenden drei Jahre…


Neugierig geworden? Lesen Sie hier die weiteren Beiträge auf EPALE über das Erasmus+-Projekt STELLA:

Ein Anflug von Melancholie sei gestattet (Blog)

Podcast #epalerocks | Folge eins: "STELLA" (Audio)

Login (3)

Θέλετε να γράψετε ένα άρθρο?

Μη διστάσετε να το πράξετε!

Κάντε κλικ πιο κάτω και αρχίστε τη δημοσίευση ενός νέου άρθρου!

Τελευταίες συζητήσεις

Συζήτηση EPALE: Οι ψηφιακές δεξιότητες ως τρόπος πρόσβασης σε μαθησιακές ευκαιρίες

Η EPALE διοργανώνει μια διαδικτυακή συζήτηση στο πλαίσιο της Θεματικής εστίασης Απριλίου-Ιουνίου για τις Ψηφιακές Δεξιότητες.

Περισσότερα