Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
News
Νέα

Obuka i sretifikacija zaposlenih za ISO standard

Mobes Monte d.o.o. Podgorica organizuje pojedinačne i modularne treninge sa personalnom sertifikacijom akreditovane kuće Exemplar Global - USA, za zaposlene u državnim, javnim ili privatnim organizacijama i kompanijama za sledeće sisteme upravljanja (pojedinačna obuka):

  1. Sistem menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2015
  2. Sistem menadžmenta bezbjednošću informacija ISO/IEC 27001:2013
  3. Sistem menadžmenta kontinuitetom poslovanja ISO 22301:2012
  4. Sistemi menadžmenta životnom sredinom ISO 14001:2015
  5. Menadžment rizikom –principi i vodič ISO 31000:2018

03.12. - 07.12.2019. HOTEL PHILIA PODGORICA

Iskusni predavači će tokom ove obuke omogućiti učesnicima da dobiju informacije i praktično iskustvo na kojim će:

  • steći potrebna znanja i kompetencije za učešče u sprovođenju implementacije međunarodnih standarda, audita Sistema menadžmenta za vođenje tima auditora primjenom opšte priznatih audit principa, procedura i tehnika.
  • steći neophodno znanje i vještine, kako bi uspješno planirali i sprovodili interne i eksterne audite i implementirali sisteme u skladu sa procesom sertifikacije navedenim u standardima ISO 19011 i ISO 17024.
  • razviti vještine na osnovu praktičnih vježbi (ovladavajući tehnikama audita) i kompetencije (upravljanje audit timovima i audit programima, komunikacija sa klijentima, rešavanje konflikta, itd.) neophodne za efikasno sprovođenje implementacije i audita.

Zahvaljujući zajedničkim klauzulama standarda kao i dugogodišnjem iskustvu u organizovanju i sprovođenju obuka menadžment sistema, pored uobičajenih obuka gdje je pažnja usmjerena samo na jednom standardu, Mobes Monte d.o.o. Podgorica  je uveo poseban modularni pristup gdje se u okviru pet dana uspješno mogu savladati dva ili tri standarda.Našim seminarima, koje organizujemo i do nekoliko puta godišnje, prisustvovali su kandidati iz vodećih firmi iz privatnog sektora, kao i veliki broj zaposlenih iz državnih institucija i agencija, ministarstava, opština, zdravstvenih ustanova i laboratorija, obrazovnih institucija, osiguravajućih društava, banaka, medija…

Za prijavu, cijene i više informacija o obukama kontaktirajte na telefone: +382 20 640 069, +382 69 499 997, +382 67 202 988 , +382 67 563 496, putem mejla mobes.monte@t-com.me  ili posjetite sajt www.mobes.me 

Login (1)

Θέλετε να γράψετε ένα άρθρο?

Μη διστάσετε να το πράξετε!

Κάντε κλικ πιο κάτω και αρχίστε τη δημοσίευση ενός νέου άρθρου!

Τελευταίες συζητήσεις

Συζήτηση EPALE: Οι ψηφιακές δεξιότητες ως τρόπος πρόσβασης σε μαθησιακές ευκαιρίες

Η EPALE διοργανώνει μια διαδικτυακή συζήτηση στο πλαίσιο της Θεματικής εστίασης Απριλίου-Ιουνίου για τις Ψηφιακές Δεξιότητες.

Περισσότερα